LEI като идентификатор на юридическо лице се използва за идентифициране на дружества в целия свят. Издател на LEI номера е организацията GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), базирана в Швейцария. Тя предоставя на акредитирани партньори от LOU (Local Operating Unit) и RA (Registration Agents) лиценз за издаване, изменение и подновяване на LEI номера в съответствие със стандартизиран метод.

Всяка форма на организация (с-ие, КД, ООД, АД, КДА,..), която купува, продава или емитира финансови инструменти (акции, фондове, облигации), е задължена да има валиден LEI номер. Това се отнася и за всички организации, които само инвестират пари в сметки за ценни книжа.

Защо ние?

LEI.NET е основана през 2021 г. от F.I.D. GmbH, дъщерно дружество на Sherpa Group GmbH. Като „официален регистрационен агент на Bundesanzeiger Verlag GmbH“ ние се грижим за регистрацията, управлението и подновяването на LEI на нашите клиенти. Нашата цел е да осигурим бърз и лесен достъп до регистрация на LEI за дружества, организации и фондации. Ето защо нашият екип за поддръжка е винаги на разположение, за да отговори на вашите въпроси. В допълнение към подаването на заявления за нови LEI номера предлагаме и автоматично подновяване на съществуващите LEI номера. Чрез нашата безплатна база данни с LEI номера можете да получите достъп до издадените ви LEI номера и свързаната с тях информация за компанията по всяко време.

Нашите партньори

bundesanzeiger.de