Select a plan

Starter

154€ / 1 year

154€ / 1 year

Bestseller

377€ / 3 years

125.67€ / 1 year

Supersaver

535€ / 5 years

107€ / 1 year

Basic information

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis inventore asperiores aspernatur fuga tempore atque nemo mollitia

Entity address

Headquarters address is identical to legal address?

No
Yes

Headquarters address

Is the company owned by another company?

No
Yes

Does the parent consolidate financial statements/annual report?

No
Yes

Is the parent company ultimate consolidation parent?

No
Yes

Parent Company

No
Yes

Upload the parent’s latest consolidated financial statement to prove the relationship.

Reason for not providing details

Ultimate parent company

No
Yes

Upload the ulitimate parent’s latest consolidated financial statement to prove the relationship.

Reason for not providing details

Summary

Selected Plan: Starter

Duration: 1 year

Total Cost: 154€

Какво означава съкращението LEI?

LEI е акроним на Legal Entity Identifier (идентификатор на юридическо лице). Той може да се използва за лесно идентифициране на всеки търговски участник във финансова транзакция. Представлява двадесетцифрена комбинация от букви и цифри, която може да се използва за безспорно идентифициране на притежателя.

Кой има нужда от LEI?

Всеки участник във финансова транзакция се нуждае от LEI номер. По-специално това се отнася до:

1.Дружества, дъщерни дружества и клонове

2.Организации с нестопанска цел

3.Фондации и фондове

4.Правителствени агенции и публични институции

5.Еднолични търговци

Как да кандидатствате за LEI?

Като регистрационен агент ние ще се погрижим за получаването на вашия LEI. За да направите това, просто трябва да изберете подходящия за вас пакет, да попълните формуляра с информацията, необходима за заявлението за LEI, и да въведете метода на плащане. Ние ще подадем заявление за LEI вместо вас в сътрудничещите ни LOU и ще ви изпратим LEI номера по имейл в рамките на няколко минути.

Кой може да кандидатства за LEI?

По принцип LEI може да бъде заявен само от юридически лица, но не и от частни лица. За LEI могат да кандидатстват само тези лица, които са упълномощени да извършват финансови транзакции от името на дружеството в съответствие със специфичното за страната законодателство.

Каква информация/документи са необходими, за да се кандидатства за LEI?

В повечето случаи дружеството се регистрира в регистърния съд. Ако случаят не е такъв, се изисква документ за регистрация от данъчната служба. Освен това информацията, която изискваме в нашия формуляр, е необходима за заявлението.

Какво да правите, ако не можете да предоставите необходимата информация?

В този случай, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на телефон 0(89) 614215110 или по имейл info@fid.de. Членовете на нашия екип за поддръжка с удоволствие ще ви помогнат в процеса на кандидатстване и ще отговорят на общи въпроси за LEI