Свържете се с нас
Моля, използвайте следния формуляр за вашите въпроси. Ще ви отговорим в рамките на максимум 2 часа в работното ни време.


  Стандартът ISO 17442

  определя набор от атрибути или референтни данни за юридическите лица, които са основните идентификационни елементи. Самият код на LEI (Legal Entity Identifier) е неутрален, без вградени разузнавателни данни или кодове на държави, които биха могли да създадат ненужна сложност за потребителите.

  Стандартът ISO 17442 определя минималните референтни данни, които трябва да се предоставят за всеки LEI. Тези данни обикновено се наричат данни от ниво 1 – кой кой е?

  Официалното наименование на юридическото лице, както е вписано в официалните регистри.Регистрираният адрес на юридическото лице.
  Регистрираният адрес на това юридическо лице.
  Държавата на регистрация.
  Кодовете, използвани за представяне на имената на държавите и техните подразделения.
  Датата на първото присвояване на LEI, датата на последната актуализация на информацията за LEI и датата на изтичане на срока на валидност, ако е приложимо.

  Кодовете за представяне на имената на държавите и техните подразделения.
  Датата на първото присвояване на LEI, датата на последната актуализация на информацията за LEI и датата на изтичане на срока на валидност, ако е приложимо.