LEI: 

Основна информация

Юридическо име
Регистриран в
Регистриран като
Правна компетентност
Код на правната форма на образуванието
Статус на субекта

Адреси

ЗАКОНЕН АДРЕС
АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕТО

Данни за регистрация

Дата на първоначална регистрация на LEI
Дата на последната актуализация на LEI
Статус на регистрация на LEI
LEI Дата на следващото подновяване
Управление на LOU
Източници на валидиране

Връзки

Пряк родител
Последен родител
Преки деца
Най-големите деца