Výběr plánu

Starter

0$ / 1 rok

0$ / 1 rok

Bestseller

0$ / 3 let

0$ / 1 rok

Supersaver

0$ / 5 let

0$ / 1 rok

Základní informace

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis inventore asperiores aspernatur fuga tempore atque nemo mollitia

Adresa subjektu

Je adresa sídla totožná s právní adresou?

Ne
Ano

Adresa sídla

Je společnost vlastněna jinou společností?

Ne
Ano

Konsoliduje mateřská společnost účetní závěrku/výroční zprávu?

Ne
Ano

Je mateřská společnost konečnou konsolidační nadřízenou společností?

Ne
Ano

Mateřská společnost

Ne
Ano

Nahrajte poslední konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti, abyste prokázali vztah.

Důvod neposkytnutí podrobností

Konečná mateřská společnost

Ne
Ano

Nahrajte poslední konsolidovanou účetní závěrku ulitimní mateřské společnosti, abyste prokázali vztah.

Důvod neposkytnutí podrobností

Souhrn

Vybraný plán: Starter

Doba trvání: 1 rok

Celkové náklady: 1950Kč

Co se rozumí obnovou LEI?

Vydané číslo LEI je platné přesně jeden rok. To znamená, že musí být obnoveno přesně v den, kdy jeho platnost skončí. Pokud tato lhůta nebude dodržena, bude vaše číslo LEI deaktivováno, dokud nebude obnoveno. Tento proces obnovy je nezbytný k zajištění aktuálnosti údajů v mezinárodní databázi LEI, aby transakce na světovém finančním trhu byly co nejtransparentnější a nejbezpečnější.

Jak mohu obnovit LEI?

Chcete-li obnovit své číslo LEI, stačí vyplnit uvedený formulář. K tomu je třeba uvést stávající číslo LEI nebo název společnosti. Informace o společnosti, které se změnily, zde bude třeba zadat znovu. Pokud chcete tento proces automatizovat, neváhejte se podívat na naši nabídku předplatného na 3 nebo 5 let.

Obnovení můžeme provést pouze v případě, že vaše číslo LIE spravujeme. Pokud jste v současné době u jiného poskytovatele služeb, použijte prosím formulář pro převod.

Co znamená číslo LEI?

Podnikatelé mohou používat číslo LEI k provádění finančních transakcí. Na základě čísla LEI si může všechny potřebné údaje zobrazit například obchodní partner. Údaje o všech držitelích čísla LEI jsou zaznamenány v globální databázi (GLEIS). Ta je veřejně přístupná a poskytuje konkrétní dotaz po několika minutách.

Číslo LEI vydává nadnárodní instituce s názvem GLEIF (Global Entitiy Identifier Foundation). Tato instituce, která existuje od roku 2014, sídlí v Basileji. Jsou k ní přidruženy místní operační jednotky (LOUS) a registrační agenti. Podnikatel může o své číslo LEI požádat jejich prostřednictvím. Stačí vyplnit formulář a žádost odeslat. Na výběr máte z různých možností. Pokud potřebujete číslo LEI na několik let, můžete si hned požádat o automatické prodloužení v různých modelech. Číslo LEI je platné pouze jeden rok a poté musí být obnoveno. Pokud máte smlouvu na více let, postaráme se o obnovení.

Vydání čísla LEI obvykle trvá 24 hodin po obdržení platby. Nabízíme několik způsobů platby, aby byl proces zpracování co nejhladší.

Obchodní výhody čísla LEI

Model identifikátoru právnické osoby byl rychle přijat právními systémy po celém světě, a proto se řídí mezinárodně standardizovaným postupem. Pomocí metody digitálního zachycení údajů o podnikatelích mohou například banky mnohem efektivněji ověřovat potřebné údaje o potenciálních zákaznících, což výrazně snižuje související administrativní zátěž. Díky tomu také nedochází ke ztrátě potenciálních zákazníků v průběhu procesu vymáhání pohledávek z důvodu délky a složitosti procesu i informací, které musí předat. Tím lze zabránit jak finančním ztrátám, tak snížit zbytečné administrativní náklady.

Rozsáhlé zavedení LEI vede k výraznému snížení rizika spojeného s transakcemi na globálním finančním trhu. Díky použití informací o společnosti generovaných digitálně pomocí čísla LEI víte, s kým provádíte transakci a kdo je jejím vlastníkem. Díky přístupu k těmto informacím můžete spolehlivě vyhodnocovat rizika a činit informovaná rozhodnutí.