Ehdot ja edellytykset

LEI-palvelun tarjoaa F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH (LEI-numero 98450069D77R7698B317). LEI.net on LEI-rekisteröintiagentti. F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH toimii tavaramerkillä LEI.net™.

1. Uusi LEI, LEI:n uusiminen tai siirtoprosessi

1.1 Voit hakea LEI-numeroa/uusia olemassa olevaa numeroa tai siirtää hallinnoimamme LEI-numeron täyttämällä asianmukaisen hakemuslomakkeen, lähettämällä tietosi ja maksamalla palvelun luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla. 

1.2. Hakija hyväksyy lomakkeen lähettäessään LEI.net™:n ehdot. Hakija vahvistaa, että hänellä on täysi valtuus hakea LEI-numeroa oikeushenkilön puolesta. Hakija vahvistaa, että toimitetut tiedot ovat oikeita ja että hän on tietoinen siitä, että hänen yhteystietonsa voidaan antaa paikalliselle toimintayksikölle (Local Operating Unit, LOU). 

1.3 Uuden LEI-tunnuksen hakija antaa LEI.net™:lle kaikki oikeudet hakea LEI-tunnusta oikeushenkilön puolesta. LEI-tunnuksen uusimisen hakija antaa LEI.net™:lle kaikki oikeudet LEI-tunnuksen uusimiseen oikeussubjektin puolesta. LEI-siirron hakija antaa luvan siirtää hallinnoimamme LEI-tunnus. LEI-siirron hakija on tietoinen siitä, että LEI-siirto merkitsee/voi merkitä LOU:n muuttamista. 

1.3.1 Hakija on tietoinen ja suostuu antamaan LEI.net™:lle kaikki oikeudet allekirjoittaa valitun LOU-yksikön ehdot. Esimerkiksi RapidLEI:n käyttöehdot löytyvät osoitteesta https://www.lei.net. Vientiin johtavien yksiköiden käyttöehdot ovat hyvin samankaltaiset, koska ne noudattavat GLEIFin ohjeita.  

1.4 . LEI.net™ aloittaa LEI-rekisteröintiprosessin pian sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksun. Hakija on tietoinen siitä, että häneen saatetaan ottaa yhteyttä, jotta hän toimittaa valtakirjan (valtakirja) tai muun todisteen siitä, että hakijalla on valtuudet hakea LEI-tunnusta oikeushenkilön puolesta. Hakija on tietoinen siitä, että jos häneltä pyydetään tällaista valtakirjaa eikä sitä esitetä, LEI.net™ ei voi jatkaa hakemuksen käsittelyä. Jos hakija ei toimita tällaisia asiakirjoja, LEI.net™ pidättää oikeuden olla myöntämättä hyvitystä.

1.5 LEI.net™ voi myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää häntä toimittamaan oikeushenkilön rekisteröintiä koskevia lisätodistusasiakirjoja tai asiakirjoja, jotka todistavat oikeushenkilön edustamiseen valtuutetun henkilön tai valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyyden. Hakija on tietoinen siitä, että jos häneltä pyydetään tällaisia asiakirjoja eikä niitä esitetä, LEI.net™ ei voi jatkaa hakemuksen käsittelyä. Jos hakija ei toimita kyseisiä asiakirjoja, LEI.net™ pidättää oikeuden olla myöntämättä hyvitystä.

1.6 LEI-koodi annetaan mahdollisimman pian maksun suorittamisen jälkeen. Useimmissa tapauksissa LEI-koodi annetaan alle 24 tunnin kuluessa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa se voi kuitenkin kestää jopa viikon. LEI-tunnuksen uusimis- tai siirtoprosessi voi kestää jopa 7 päivää. Kun LEI-koodi on myönnetty tai uusittu, hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään sähköpostiviesti ja lasku.

1.7 Hakija on tietoinen ja hyväksyy, että hakemus katsotaan lopulliseksi, kun tiedot on toimitettu ja maksu suoritettu. Jos asiakas on jättänyt hakemuksen uudesta LEI-tunnuksesta tai tilannut LEI-tunnuksen uusimisen tai siirron ja asiakas on hyväksynyt ehdot, hakemus katsotaan lopulliseksi, eikä asiakas voi peruuttaa hakemusta. Jos hakija on toimittanut riittävästi tietoja LEI-tunnuksen antamiseksi, prosessia ei voi pysäyttää ja LEI-tunnus myönnetään.

2.   Monivuotiset sopimukset 

Asiakkaiden mukavuuden vuoksi LEI.net™ tarjoaa mahdollisuuden maksaa uusimismaksun ennakkoon jopa 5 vuodeksi.

2.1 Jos asiakas on ostanut LEI:n uusimispalvelun useammalle vuodelle, LEI.net™ kattaa uusimiskustannukset ostetun ajanjakson osalta ja uusii yrityksen tiedot GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) -tietokannassa vuosittain julkisten yritysrekisterien tietojen perusteella. Asiakas hyväksyy sen, että oikeushenkilön tiedot korjataan automaattisesti virallisten oikeushenkilön rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti, jos ne ovat muuttuneet GLEIF-tietokannassa oleviin aiempiin tietueisiin verrattuna. 

2.2 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan LEI.net™:lle, jos tiedot, joita ei voida validoida julkisista yritysrekistereistä, ovat muuttuneet (esim. tason 2 tiedot, joiden avulla on tarkoitus validoida emoyhtiö tai perimmäinen emoyhteisö).  LEI.net™ muuttaa tietoja vastaavasti asiaankuuluvan LOU:n kautta. 

2.3 Jos allekirjoittajaviranomainen on vaihtunut automaattisen uusimisjakson aikana, LEI.net™ pyytää toimittamaan uuden valtuutuskirjeen asianmukaiselta allekirjoittajaviranomaiselta. Jos asiakas ei toimita asianomaisen henkilön allekirjoittamaa valtakirjaa, LEI.net™ ei voi jatkaa automaattista uusimista. LEI-tunnus uusitaan, kun asiakas toimittaa yrityksen laillisen edustajan valtakirjan tai voi todistaa, että hänellä on valtuudet allekirjoittaa valtuutuslomake. 

2.4 Jos hyväksymiskirjettä ei esitetä 60 päivän kuluessa, LEI.net™:llä on oikeus irtisanoa monivuotinen sopimus, eikä rahoja palauteta. 

2.5 Jos asiakas tilaa LEI-tunnuksensa uusimisen useammaksi vuodeksi (esim. viiden vuoden LEI-tunnus) ja huomaa myöhemmin, ettei hän enää tarvitse aktiivista LEI-tunnusta tai haluaisi siirtää LEI-tunnuksensa toiselle LEI-palveluntarjoajalle, siirto on mahdollista, mutta monivuotinen sopimus peruuntuu automaattisesti, eikä asiakas ole oikeutettu hyvitykseen.

2.6. Riippumatta siitä, onko asiakas ostanut uusintapalvelun useammalle vuodelle (2-5), LEI-tiedot päivitetään vuosittain. Näin ollen GLEIF-tietokannan ”NEXT RENEWAL DATE” on yleensä LEI-tunnuksen myöntämisajankohta/viimeinen uusiminen + 365 päivää, mutta ei koskaan yli 425 päivää tulevaisuudessa. 

2.7. Asiakkaat, jotka tilaavat LEI-rekisteröintipalvelun 1 vuodeksi, voivat valita, että heidän LEI-tunnuksensa uusitaan automaattisesti vuosittain. 

2.7.1  Jos asiakas on valinnut LEI-tunnuksensa automaattisen vuosittaisen uusimisen, häneltä veloitetaan maksu 60 päivää ennen LEI-tunnuksen ”seuraavaa uusimispäivää”. Maksu veloitetaan samalta tililtä, jolle ensimmäinen maksu suoritettiin. 

2.7.2 Asiakkaille ilmoitetaan tulevasta automaattisesta uusimisesta sähköpostitse. Heillä on 5 päivää aikaa toimittaa LEI-tietoihinsa muutoksia, jos jotain on päivitettävä. Viiden päivän määräajan jälkeen LEI-rekisteri aloittaa uusimisprosessin. Kun uusimisprosessi on saatettu päätökseen, asiakkaat saavat sähköpostitse lopullisen vahvistuksen ja lopullisen laskun uusimispalvelusta.

3. Nopea palvelu

Fast-track-palvelu on tarkoitettu vain uusille LEI-asiakkaille. Fast-track-palvelu tukee Companies Houseen rekisteröityjä oikeushenkilöitä, joilla ei ole tason 2 tietoja (vanhempien rakenne) tai jotka eivät ilmoita niitä. Jos asiakas täyttää fast-track-palvelun edellytykset, fast-track-vaihtoehto esitetään ennen kassalle menoa. Jos vaihtoehtoa ei ole, emme ole löytäneet vastaavuutta yhteisön rekisteröintinumeron ja Companies House -tietokannan välillä tai hakemuksessa on ilmoitettu vanhempien rakenne. Tällöin LEI-hakemusta käsitellään tavallisena hakemuksena.

3.1 Jos pikavaihtoehto näkyy kassasivulla, se on ilmainen monivuotisille sopimuksille. Yksivuotisista sopimuksista veloitetaan 30 GBP:n lisämaksu nopeutetusta palvelusta. 

3.2 LEI.net™ takaa uuden LEI-tunnuksen 3 tunnissa nopeille asiakkaille. 

3.3 Jos LEI.net™ ei pysty toimittamaan LEI:tä 3 tunnin kuluessa, pikapalvelun lisämaksu palautetaan. Koska emme pyydä lisämaksua pikapalvelusta monivuotisten sopimusten osalta, monivuotisille asiakkaille ei makseta hyvitystä. 

3.4 LEI.net™ pyrkii kohtuullisin keinoin toimittamaan LEI:n luvatussa aikataulussa. 

4. Maksut ja palautuspolitiikka

4.1 LEI.net™:llä on oikeus evätä palautukset, jos:

Uuden LEI-tunnuksen tilaamisesta, LEI-tunnuksen siirtämisestä tai uusimisesta perittävät maksut löytyvät tämän verkkosivun kohdasta ”LEI-kustannukset” tai tästä linkistä.  LEI.net™:llä on oikeus periä 30 GBP:n palautusmaksu palautusta kohden. Pikapalvelun lisämaksu on 30 GBP. 

4.1.1 Osto on laskettu lopulliseksi.

4.1.2 Asiakas siirtää LEI-tunnuksen toiselle palveluntarjoajalle. 

4.1.3. Asiakas ei toimita todisteita valtuutuksesta, todisteita oikeushenkilön rekisteröinnistä tai muita asiakirjoja, joita tarvitaan LEI-tunnuksen myöntämiseksi/siirtämiseksi tai uusimiseksi 60 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. 

5. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen ja kaikkiin riitoihin tai vaateisiin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet), jotka johtuvat sopimuksesta tai sen kohteesta tai muodostumisesta tai liittyvät siihen, sovelletaan Saksan lakia ja niitä tulkitaan Saksan lain mukaisesti.

Lopulliset ehdot

Asiakas on täysin vastuussa kaikista LEI-numeroon liittyvistä toimista, jotka liittyvät edustamaansa oikeushenkilöön. LEI.net™ ei ole millään tavoin vastuussa mahdollisista LEI-numeroihin liittyvistä vahingoista.

LEI.net™ toimii LEI-rekisteröintiagenttina asiakkaan nimissä ja tekee yhteistyötä GLEIFin akkreditoitujen vientiin tarkoitettujen yksikköjen kanssa niiden asiakkaiden LEI-tunnusten tilaamiseksi, uusimiseksi tai siirtämiseksi.

LEI.net™ pidättää oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin milloin tahansa. Asiakirja, jossa esitetään voimassa olevat käyttöehdot, on aina saatavilla verkkosivustolla: www.lei.net.