Какво е LEI?

Основна информация

LEI – идентификационен номер за юридически лица (Legal Entity Identification number). Уникален идентификационен код за компаниите, които търгуват на финансовите пазари (с акции, облигации, фючърси, валута и др.). Всяка транзакция, извършена на финансовите пазари, е свързана с търговския партньор чрез номер LEI. Кодовете LEI се използват от регулаторите за наблюдение на финансовите пазари. Кодовете LEI свързват финансовите пазари, компаниите и регулаторите. Номерата LEI се издават от LOU, акредитирани от GLEIF. GLEIF – Глобална фондация за идентификатори на юридически лица. БЕЗ ТЪРГОВИЯ БЕЗ LEI.

Предимства на кода LEI

Събирането на данни за клиенти е вероятно най-голямото предимство на номера LEI. Преди е трябвало ръчно да се копират лични карти и да се проверява тяхната точност, което беше дълъг процес с оглед на сроковете. Освен това, за да се гарантира сигурният път на покупка на акции, бяха необходими много данни. Концепцията за номерация LEI води до подобрение на процеса. С помощта на дигитализацията на различните етапи, днес е необходима само малка онлайн форма. Подобно на това, актуализирането, удължаването и изтриването на данни за компанията вече подлежат на функционална система, която може добре да се справи с бързо развиващите се международни финансови пазари.

Откритите и прозрачни данни минимизират риска от международна финансова транзакция. Това улеснява виждането кой е търговският партньор и какво представлява. Това осигурява сигурност, която не е съществувала в тази форма преди номера LEI.

Искате ли да закупите номер LEI?

Вашият номер за регистрация на юридическо лице LEI във Великобритания!

Структура на кода LEI

Номерът LEI е стандартизиран чрез сертификат ISO 17442. Състои се от комбинация от 20 цифри и букви

1.2.3.4.
LOU ID
5.6.
0.0
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Идентификатор на субекта
19.20.
Идентификатор за проверка

Цифрите 1-4 винаги показват ID на LOU, който е издал LEI.

Цифрите 5-6 винаги имат стойност 0.

Цифрите/буквите 7-18 са уникални за всяка субект.

Цифрите 19-20 се използват за проверка.