LEI jako identifikátor právnické osoby se používá k identifikaci společností po celém světě. Vydavatelem čísel LEI je organizace GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) se sídlem ve Švýcarsku. Ta uděluje akreditovaným partnerům LOU (Local Operating Unit) a RA (Registration Agents) licenci k vydávání, změně a obnově čísel LEI podle standardizované metody.

Každá organizace (spol. s. r.o., v.o.v., k.s., a.s.,……), která nakupuje, prodává nebo vydává finanční nástroje (akcie, fondy, dluhopisy), je povinna mít platné číslo LEI. To platí i pro všechny organizace, které pouze investují peníze na účty cenných papírů.

Proč právě my?

Společnost LEI.NET byla založena v roce 2021 společností F.I.D. GmbH, dceřinou společností Sherpa Group GmbH. Jako „oficiální registrační agent Bundesanzeiger Verlag GmbH“ se staráme o registraci, správu a obnovu LEI našich zákazníků. Naším cílem je poskytnout rychlý a snadný přístup k registraci LEI pro společnosti, organizace a nadace. Proto je náš tým podpory vždy k dispozici pro zodpovězení dotazů. Kromě podávání žádostí o nová čísla LEI nabízíme také automatickou obnovu stávajících čísel LEI. Prostřednictvím naší bezplatné databáze LEI máte kdykoli přístup k vydaným LEI i k souvisejícím informacím o společnostech.

Naši partneři