Kontaktujte nás
Pro své dotazy použijte následující formulář. Odpovíme vám maximálně do 2 hodin během naší pracovní doby.


  Norma ISO 17442

  definuje soubor atributů nebo referenčních údajů právních subjektů, které jsou hlavními identifikačními prvky. Samotný kód LEI (Legal Entity Identifier) je neutrální, bez vložených zpravodajských kódů nebo kódů zemí, které by mohly uživatelům způsobit zbytečné komplikace.

  Norma ISO 17442 specifikuje minimální referenční údaje, které musí být poskytnuty pro každý LEI. Tyto údaje se obvykle označují jako údaje úrovně 1 – kdo je kdo?

  Oficiální název právnické osoby zapsaný v úředních rejstřících.Sídlo této právnické osoby.
  Adresa sídla této právnické osoby.
  Země, ve které je právnická osoba založena.
  Kódy používané pro označení názvů zemí a jejich dílčích částí.
  Datum prvního přidělení LEI, datum poslední aktualizace informací o LEI a případné datum ukončení platnosti.

  Kódy pro vyjádření názvů zemí a jejich dílčích částí.
  Datum prvního přidělení LEI, datum poslední aktualizace informací o LEI a případně datum ukončení platnosti.