Zásady ochrany osobních údajů

Obecné upozornění a povinné informace

Určení odpovědného subjektu

Odpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

F.I.D. GmbH
zastoupená Raphaelem Mahirem
Gabelsbergerstrasse 52
80333 Munich

Odpovědný orgán rozhoduje sám nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, kontaktní údaje apod.).

Některé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Váš již udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Pro odvolání stačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě porušení ochrany údajů. Příslušným dozorovým orgánem v otázkách ochrany údajů je zemský zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Na následujícím odkazu naleznete seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, předali vám nebo třetím stranám. Údaje budou poskytnuty ve strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Právo na informace, opravu, blokování, výmaz

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, původu údajů, jejich příjemcích a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V tomto ohledu a také v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktních možností uvedených v tiráži.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli stránek posíláte, používají naše webové stránky šifrování SSL nebo TLS. To znamená, že údaje, které předáváte prostřednictvím těchto webových stránek, nemohou číst třetí strany. Šifrované připojení poznáte podle adresního řádku „https://“ v prohlížeči a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

V souborech protokolu serveru poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto údaje:

Typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Adresa URL odkazu
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku na server
IP adresa
Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Předání údajů při uzavření smlouvy o koupi a odeslání zboží

Osobní údaje jsou třetím stranám předávány pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy. Třetími stranami mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s tím výslovně souhlasili.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně vašich kontaktních údajů, jsou uloženy, aby bylo možné zpracovat váš dotaz nebo aby byly k dispozici pro další dotazy. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání stačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo dokud již nebude nutné údaje ukládat. Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení. Cookies nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou „soubory cookie relace“. Tyto soubory cookie se po ukončení relace prohlížeče samy vymažou. Naproti tomu jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete. Takové soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na naše webové stránky.

V moderním webovém prohlížeči můžete nastavení souborů cookie sledovat, omezit nebo mu zabránit. Mnoho webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, aby soubory cookie automaticky odstraňovaly při zavření programu. Zakázání souborů cookie může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení souborů cookie, které jsou nezbytné pro provádění procesů elektronické komunikace nebo poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. nákupní košík), je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a plynulého poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny jiné soubory cookie (např. pro analytické funkce), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů řešeny samostatně.

Matomo (dříve Piwik)

Naše webové stránky používají službu webové analýzy Matomo. Matomo je řešení s otevřeným zdrojovým kódem.

Společnost Matomo používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do koncového zařízení a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace generované pomocí souborů cookie o používání našich webových stránek se ukládají na našem serveru. Před uložením je vaše IP adresa anonymizována.

Soubory cookie společnosti Matomo zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Nastavení souborů cookie společnosti Matomo je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak našich webových stránek, tak případně reklamy

Informace uložené v souboru cookie Matomo o používání těchto webových stránek se nezveřejňují. Nastavení souborů cookie vaším webovým prohlížečem lze zabránit. Některé funkce našich webových stránek však mohou být v důsledku toho omezeny.

Zde můžete deaktivovat ukládání a používání svých údajů. Váš prohlížeč nastaví opt-out cookie, který zabrání ukládání údajů o používání služby Matomo. Pokud odstraníte své soubory cookie, odstraní se také soubor cookie pro odhlášení společnosti Matomo. Při opětovné návštěvě našich webových stránek je třeba znovu nastavit opt-out cookie, který zabrání ukládání a používání vašich údajů.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu „Google Analytics“, kterou nabízí společnost Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) k analýze využívání webových stránek uživateli. Služba používá „cookies“ – textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Informace shromážděné pomocí souborů cookie se obvykle odesílají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Na těchto webových stránkách se používá anonymizace IP. IP adresa uživatele je zkrácena v rámci členských států EU a Evropského hospodářského prostoru. Toto zkrácení eliminuje osobní odkaz na vaši IP adresu. V rámci smlouvy o poskytování údajů o objednávkách, kterou provozovatelé webových stránek uzavřeli se společností Google Inc. používá tato společnost shromážděné informace k vytvoření hodnocení používání webových stránek a jejich aktivity a poskytuje služby spojené s používáním internetu.

Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie do svého zařízení příslušným nastavením ve svém prohlížeči. Není zaručeno, že budete mít přístup ke všem funkcím těchto webových stránek bez omezení, pokud váš prohlížeč soubory cookie nepovolí.

Kromě toho můžete pomocí doplňku prohlížeče zabránit tomu, aby informace shromážděné pomocí souborů cookie (včetně vaší IP adresy) byly odesílány a používány společností Google Inc. Na příslušný zásuvný modul se dostanete pomocí následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o používání dat společností Google Inc. najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

PayPal

Naše webové stránky umožňují platbu přes PayPal. Poskytovatelem platební služby je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Při platbě prostřednictvím služby PayPal se zadané platební údaje přenesou do služby PayPal.

Předání vašich údajů společnosti PayPal se řídí čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování za účelem plnění smlouvy). Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Operace zpracování údajů v minulosti zůstávají v případě odvolání účinné.

Klarna

Naše webové stránky umožňují platbu prostřednictvím služby Klarna. Poskytovatelem této platební služby je společnost Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Při placení pomocí Klarna (pokladní řešení Klarna) od vás Klarna shromažďuje různé osobní údaje. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna na adrese: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna používá soubory cookie k optimalizaci pokladního řešení Klarna. Tato optimalizace představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení. Soubory cookie společnosti Klarna zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Podrobnosti o používání souborů cookie společnosti Klarna naleznete na adrese: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Předání vašich údajů společnosti Klarna se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování za účelem plnění smlouvy). Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Operace zpracování údajů v minulosti zůstávají v případě odvolání účinné.

Okamžitý bankovní převod

Naše webové stránky umožňují platbu prostřednictvím „Sofortüberweisung“. Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov.

Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Při platbě prostřednictvím služby „Sofortüberweisung“ se váš PIN a TAN předávají společnosti Sofort GmbH. Poskytovatel plateb se poté přihlásí do vašeho internetového bankovnictví, automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod. Poté následuje okamžité potvrzení transakce. Po přihlášení se automaticky zkontroluje také váš obrat, úvěrový limit vašeho kontokorentního úvěru a existence dalších účtů a jejich zůstatků.

Kromě PIN a TAN jsou do společnosti Sofort GmbH předávány také platební údaje a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a případně další údaje potřebné pro zpracování platby. Tento přenos údajů je nutný k nepochybnému zjištění vaší totožnosti a k zabránění pokusům o podvod.

Předání vašich údajů společnosti Sofort GmbH se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování za účelem plnění smlouvy). Odvolání vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Operace zpracování údajů v minulosti zůstávají v případě odvolání účinné. Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete na: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Zásuvný modul Twitter

Naše webové stránky využívají funkce služby Twitter. Poskytovatelem je společnost Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Při používání služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a zveřejněny ve vašem kanálu Twitter. Při tomto procesu jsou údaje přenášeny na Twitter. O obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Twitter nemáme žádnou povědomost. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy.

Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit: https://twitter.com/account/settings.

Doba uchovávání údajů o zákaznících

Pokud se stanete naším zákazníkem, platí následující: Po ukončení smluvního vztahu budeme údaje relevantní pro tento smluvní vztah uchovávat po dobu trvání zákonných povinností uchovávání a po jejich uplynutí je vymažeme. Výjimkou jsou vámi poskytnuté osobní údaje, které uchováváme v databázi a používáme pro účely umožnění dalších vašich objednávek u nás, a to až do doby, kdy vy nebo my již nebudeme mít zájem o další obchodní vztah. Pokud již nemáte zájem o další obchodní vztah s námi, budete nás o tom informovat.