Gizlilik Politikası

Genel uyarı ve zorunlu bilgiler

Sorumlu kuruluşun atanması

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu taraf:

F.I.D. GmbH
Raphael Mahir’in temsil ettiği
Gabelsbergerstrasse 52
80333 Munich

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, iletişim bilgileri veya benzeri) işlenmesinin amaçları ve araçları konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar verir.

Bazı veri işleme işlemleri yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. İptal için e-posta yoluyla gayri resmi bir iletişim yeterlidir. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Bir veri sahibi olarak, bir veri koruma ihlali durumunda yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Veri koruma konularına ilişkin yetkili denetim makamı, şirketimizin kayıtlı ofisinin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri koruma komisyoncusudur. Aşağıdaki bağlantı, veri koruma görevlilerinin bir listesini ve onların iletişim bilgilerini sağlar: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü taraflara devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkınız vardır. Makine tarafından okunabilir bir biçimde sağlanır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

Bilgi edinme, düzeltme, engelleme, silme hakkı

Saklanan kişisel verileriniz, verilerin kaynağı, alıcıları ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri herhangi bir zamanda düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. geçerli yasal hükümler. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde listelenen iletişim seçeneklerini kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz gizli içeriğin iletimini korumak için web sitemiz bir SSL veya kullanır. TLS şifreleme. Bu, bu web sitesi aracılığıyla ilettiğiniz verilerin üçüncü şahıslar tarafından okunamayacağı anlamına gelir. Şifreli bir bağlantıyı tarayıcınızın “https://” adres satırından ve tarayıcı satırındaki kilit sembolünden tanıyabilirsiniz.

Sunucu günlük dosyaları

Sunucu günlük dosyalarında, web sitesinin sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
Kullanılan işletim sistemi
Yönlendiren URL
Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
Sunucu isteğinin zamanı
IP adresi
Bu verilerin diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmesi söz konusu değildir. Veri işlemenin temeli, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 (1) bent b’dir.

Malların satın alınması ve nakliyesi için sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı

Kişisel veriler, yalnızca sözleşmenin işlenmesine ihtiyaç duyulması halinde üçüncü taraflara iletilecektir. Üçüncü taraflar, örneğin ödeme hizmeti sağlayıcıları veya lojistik şirketleri olabilir. Verilerin başka bir aktarımı gerçekleşmez veya yalnızca buna açıkça izin vermişseniz.

Veri işlemenin temeli, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendidir.

İletişim Formu

İletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere iletişim formu aracılığıyla iletilen veriler, talebinizi işleme koymak veya takip eden sorular için hazır olmak için saklanacaktır. Bu veriler sizin onayınız olmadan aktarılmayacaktır.

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin onayınız temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Halihazırda vermiş olduğunuz onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal için resmi olmayan bir e-posta bildirimi yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

İletişim formu aracılığıyla iletilen veriler, siz silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya artık veri depolamaya gerek kalmayana kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Cookies

Web sitemiz çerez kullanır. Bunlar, web tarayıcınızın terminal cihazınızda sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmemize yardımcı olur.

Bazı tanımlama bilgileri “oturum tanımlama bilgileri”dir. Arama çerezleri, tarayıcı oturumunuzun bitiminden sonra kendiliğinden silinir. Buna karşılık, diğer çerezler, siz onları silene kadar terminal cihazınızda kalır. Bu tür çerezler, web sitemize geri döndüğünüzde sizi tanımamıza yardımcı olur.

Modern bir web tarayıcısı ile çerezlerin ayarlanmasını izleyebilir, kısıtlayabilir veya engelleyebilirsiniz. Birçok web tarayıcısı, programı kapattığınızda çerezleri otomatik olarak silecek şekilde yapılandırılabilir. Çerezleri devre dışı bırakmak, web sitemizin sınırlı işlevselliğine neden olabilir.

Elektronik iletişim süreçlerinin uygulanması veya sizin tarafınızdan istenen belirli işlevlerin (ör. alışveriş sepeti) sağlanması için gerekli olan çerezlerin ayarı, GDPR Madde 6 (1) lit.f’ye dayanmaktadır. Bu web sitesinin operatörü olarak, hizmetlerimizin teknik olarak hatasız ve sorunsuz bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanması konusunda meşru menfaatimiz vardır. Başka çerezler ayarlanmışsa (örneğin analiz işlevleri için), bunlar bu gizlilik politikasında ayrı olarak ele alınır.

Matomo (eski adıyla Piwik)

Web sitemiz, web analitik hizmeti Matomo’yu kullanır. Matomo açık kaynaklı bir çözümdür.

Matomo “çerezler” kullanır. Bunlar, web tarayıcınızın terminal cihazınızda sakladığı ve web sitesi kullanımının analizini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemizin kullanımına ilişkin çerezler aracılığıyla oluşturulan bilgiler sunucumuzda saklanır. Depolamadan önce IP adresiniz anonimleştirilir.

Matomo’dan gelen çerezler, siz onları silene kadar terminal cihazınızda kalır.

Matomo çerezlerinin ayarı, GDPR Madde 6 (1) bent f’ye dayanmaktadır. Bu web sitesinin operatörü olarak, hem web sitemizi hem de gerekirse reklamları optimize etmek için kullanıcı davranışının anonimleştirilmiş analizine meşru bir ilgimiz vardır.

Bu web sitesinin kullanımı hakkında Matomo çerezinde saklanan bilgilerin ifşası yoktur. Web tarayıcınız tarafından çerezlerin ayarlanması engellenebilir. Ancak, sonuç olarak web sitemizin bazı işlevleri kısıtlanabilir.

Verilerinizin depolanmasını ve kullanımını buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcınız, Matomo kullanım verilerinin saklanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar. Çerezlerinizi silerseniz, Matomo devre dışı bırakma çerezi de kaldırılacaktır. Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde, verilerinizin saklanmasını ve kullanılmasını önlemek için devre dışı bırakma çerezinin yeniden ayarlanması gerekir.

Google Analytics

Bu web sitesi, kullanıcıların web sitesi kullanımını analiz etmek için Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sunulan “Google Analytics” hizmetini kullanır. Hizmet, terminal cihazınızda depolanan metin dosyaları olan “çerezler” kullanır. Çerezler tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır.

Bu web sitesinde IP anonimleştirme kullanılmaktadır. Kullanıcının IP adresi, AB üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Alanı içinde kısaltılır. Bu kısaltma, IP adresinizin kişisel referansını ortadan kaldırır. Web sitesi operatörlerinin Google Inc. ile akdettikleri sipariş verileri sözleşmesine ilişkin sözleşmenin bir parçası olarak, Google Inc., toplanan bilgileri web sitesi kullanımı ve web sitesi etkinliğinin bir değerlendirmesini oluşturmak için kullanır ve internet kullanımıyla ilgili hizmetler sunar.

Tarayıcınızda uygun ayarları yaparak çerezin cihazınızda saklanmasını engelleme seçeneğine sahipsiniz. Tarayıcınız çerezlere izin vermiyorsa, bu web sitesinin tüm özelliklerine kısıtlama olmaksızın erişebileceğiniz garanti edilmez.

Google Inc. tarafından verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Ayrıca, çerezler tarafından toplanan bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google Inc.’e gönderilmesini ve Google Inc. tarafından kullanılmasını önlemek için bir tarayıcı eklentisi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı sizi ilgili eklentiye götürecektir: https: // araçlar. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

PayPal

Web sitemiz PayPal ile ödeme yapılmasını sağlar. Ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l’dir. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg.

PayPal ile ödeme yaptığınızda, girdiğiniz ödeme verileri PayPal’a iletilir.

Verilerinizin PayPal’a iletilmesi, Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre a GDPR (rıza) ve Madde 6 para. 1 litre b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. Geçmişteki veri işleme işlemleri, iptal durumunda geçerliliğini korur.

Klarna

Web sitemiz Klarna üzerinden ödeme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ödeme hizmetinin sağlayıcısı Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç’tir.

Klarna (Klarna ödeme çözümü) ile ödeme yaparken Klarna sizden çeşitli kişisel veriler toplar. Ayrıntılar için lütfen Klarna’nın gizlilik politikasına bakın: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna, Klarna ödeme çözümünü optimize etmek için çerezleri kullanır. Bu optimizasyon, GDPR Madde 6 (1) lit.f’nin anlamı dahilinde meşru bir menfaat teşkil eder. Çerezler, web tarayıcınızın terminal cihazınızda sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Klarna’dan gelen çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kalır. Klarna çerezlerinin kullanımına ilişkin ayrıntılar şu adreste bulunabilir: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Verilerinizin Klarna’ya aktarımı Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre a GDPR (rıza) ve Madde 6 para. 1 litre b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. Geçmişteki veri işleme işlemleri, iptal durumunda geçerliliğini korur.

Anında banka havalesi

Web sitemiz “Sofortüberweisung” üzerinden ödeme yapılmasını sağlar. Ödeme hizmetinin sağlayıcısı Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih’tir.

“Sofortüberweisung” prosedürünün yardımıyla, Sofort GmbH’den gerçek zamanlı bir ödeme onayı alıyoruz ve yükümlülüklerimizi hemen yerine getirmeye başlayabiliriz.

“Sofortüberweisung” ile ödeme yaptığınızda, PIN ve TAN bilgileriniz Sofort GmbH’ye iletilir. Ödeme sağlayıcısı daha sonra çevrimiçi bankacılık hesabınıza giriş yapar, hesap bakiyenizi otomatik olarak kontrol eder ve transferi gerçekleştirir. Bunu hemen bir işlem onayı takip eder. Cironuz, kredili mevduatınızın kredi limiti ve diğer hesapların varlığı ve bakiyeleri de giriş yaptıktan sonra otomatik olarak kontrol edilir.

PIN ve TAN’a ek olarak, Sofort GmbH’ye yapılan aktarım ayrıca ödeme verilerini ve kişisel verileri de içerir. Kişisel verileriniz, ad ve soyadı, adres, telefon numarası/numaraları, e-posta adresi, IP adresi ve gerekirse ödeme işlemi için gerekli diğer verileri içerir. Kimliğinizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için bu veri aktarımına ihtiyaç vardır.

Verilerinizin Sofort GmbH’ye iletilmesi, Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre a GDPR (rıza) ve Madde 6 para. 1 litre b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Halihazırda vermiş olduğunuz rızanızın geri alınması her zaman mümkündür. Geçmişteki veri işleme işlemleri, iptal durumunda geçerliliğini korur. Sofortüberweisung ile ödeme ile ilgili ayrıntılar şu adreslerde bulunabilir: https://www.sofort.de/datenschutz.html ve https://www.klarna.com/sofort/

Twitter eklentisi

Web sitemiz Twitter hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD’dir.

Twitter ve “Yeniden Tweetle” işlevini kullanırken, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve Twitter akışınızda yayınlanır. Bu süreçte veriler Twitter’a iletilir. Aktarılan verilerin içeriği veya bu verilerin Twitter tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ayrıntılar, Twitter’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://twitter.com/privacy.

Twitter’da gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz: https://twitter.com/account/settings

Müşteri verilerinin saklanma süresi

Bizim müşterimiz olursanız, aşağıdakiler geçerlidir: Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra, bu sözleşme ilişkisine ilişkin verileri yasal saklama yükümlülükleri süresince saklayacağız ve sona erdikten sonra sileceğiz. İstisnalar, sizin tarafınızdan sağlanan ve bir veri tabanında sakladığımız ve siz veya biz artık başka bir iş ilişkisine ilgi duymadığımız sürece, bizden daha fazla sipariş vermenizi sağlamak amacıyla kullandığımız kişisel verilerdir. Artık bizimle başka bir iş ilişkisiyle ilgilenmiyorsanız, bizi bilgilendireceksiniz.