LEI-d kui juriidilise isiku tuvastajat kasutatakse ettevõtete tuvastamiseks üle maailma. LEI-numbri väljaandja on GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), mis asub Šveitsis. See volitab heaks kiidetud LOU (Local Operating Unit) partnereid ja RA-sid (Registration Agents) väljastama, muutma ja uuendama LEI numbreid vastavalt standardprotseduurile.

Iga asutus (UK Ltd., PLC, Limited company, FIE, OHG jne), mis ostab, müüb või väljastab finantsinstrumente (aktsiad, fondid, võlakirjad), peab omama kehtivat LEI numbrit. See kehtib ka kõigi asutuste kohta, mis investeerivad ainult väärtpaberikontodesse.

Miks just meie?


LEI.NET asutati 2021. aastal F.I.D. GmbH poolt, mis on Sherpa Group GmbH tütarettevõte. Kui ‘Bundesanzeiger Verlag GmbH ametlik registreerimisagent’, hoolitseme oma klientide LEI-de registreerimise, haldamise ja uuendamise eest. Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele, asutustele ja fondidele kiiret ja lihtsat juurdepääsu LEI registreerimisele. Seetõttu on meie klienditeenindus alati valmis teie küsimustele vastama. Lisaks uute LEI numbrite taotlemisele pakume olemasolevate LEI numbrite automaatset uuendamist. Meie tasuta LEI andmebaasi kaudu saate igal ajal juurdepääsu avaldatud LEI-dele ja seotud äriteabele.

Meie partnerid