Tingimused

LEI teenust pakub F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH (LEI number 98450069D77R7698B317). LEI.net on LEI registreerimisagent. F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH tegutseb kaubamärgi LEI.net™ all.

1. Uus LEI, LEI uuendamise või ülekandmise protsess

1.1 LEI numbri taotlemiseks / olemasoleva numbri uuendamiseks või meie hallatava LEI numbri ülekandmiseks täitke vastav taotlusvorm, esitage oma andmed ja tasuge teenuse eest krediitkaardi, PayPali või pangaülekandega. 

1.2. Taotleja nõustub, et vormi esitades aktsepteerib ta LEI.net™ tingimusi. Taotleja kinnitab, et tal on täielik õigus taotleda LEI-numbrit juriidilise isiku nimel. Taotleja kinnitab, et esitatud andmed on õiged ja et ta on teadlik sellest, et tema kontaktandmeid võib jagada LOU-ga (Local Operating Unit). 

1.3 Uus LEI taotleja annab LEI.net™-le kõik õigused LEI koodi taotlemiseks juriidilise isiku nimel. LEI uuendamise taotleja annab LEI.net™-le kõik õigused LEI koodi uuendamiseks juriidilise isiku nimel. LEI ülekandmise taotleja annab loa LEI ülekandmiseks meie haldusalas. LEI ülekandmise taotleja on teadlik, et LEI ülekandmine toob/võib tuua kaasa LOU muutuse. 

1.3.1 Taotleja on teadlik ja nõustub andma LEI.net™-le kõik õigused valitud LOU-lepingu tingimuste allkirjastamiseks. Näiteks RapidLEI teenusetingimused on leitavad veebilehelt https://www.lei.net. LOUde teenusetingimused on väga sarnased, kuna nad kõik järgivad GLEIFi suuniseid.  

1.4 . LEI.net™ alustab LEI registreerimisprotsessi kohe pärast seda, kui klient on teinud makse. Taotleja on teadlik, et temaga võidakse ühendust võtta, et esitada volituskiri (volikiri) või mõni muu tõend selle kohta, et taotleja on volitatud juriidilise isiku nimel LEI-d taotlema. Taotleja on teadlik, et kui temalt küsitakse ja ta ei esita sellist volitust, ei saa LEI.net™ taotlust jätkata. Kui taotleja ei esita selliseid dokumente, jätab LEI.net™ endale õiguse mitte anda tagasimakseid.

1.5 LEI.net™ võib samuti võtta kliendiga ühendust, et esitada juriidilise isiku registreerimist tõendavad lisadokumendid või dokumendid, mis tõendavad juriidilist isikut esindama volitatud isiku(te) olemasolu. Taotleja on teadlik, et kui ta seda nõuab ja selliseid dokumente ei esitata, ei saa LEI.net™ taotlust menetleda. Kui taotleja ei esita selliseid dokumente, jätab LEI.net™ endale õiguse mitte anda tagasimakseid.

1.6 LEI-kood edastatakse niipea kui võimalik pärast makse sooritamist. Enamasti antakse LEI-kood vähem kui 24 tunni jooksul. Mõnel harvemal juhul võib see siiski võtta kuni terve nädala. LEI uuendamise või ülekandmise protsess võib võtta kuni 7 päeva. Kui LEI-kood on väljastatud või uuendatud, saadetakse taotleja esitatud e-posti aadressile e-kiri koos arvega.

1.7 Taotleja on teadlik ja nõustub, et taotlus loetakse lõplikuks pärast andmete esitamist ja makse sooritamist. Kui klient on esitanud taotluse uue LEI saamiseks või tellinud LEI uuendamise või ülekandmise ja klient on nõustunud tingimustega, loetakse taotlus lõplikuks ja kliendil ei ole võimalik taotlust tagasi võtta. Kui taotleja on esitanud piisavalt teavet LEI andmiseks, ei saa protsessi peatada ja LEI väljastatakse.

2.  Mitmeaastased lepingud 

Klientide mugavuse huvides pakub LEI.net™ võimalust maksta pikendamistasu ette kuni 5 aastaks.

2.1 Kui klient on ostnud LEI uuendamise teenuse mitmeks aastaks, katab LEI.net™ ostetud perioodi uuendamise kulud ja uuendab ettevõtte andmeid GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) andmebaasis igal aastal avalikes äriregistrites esitatud andmete alusel. Klient nõustub, et juriidilise isiku andmed parandatakse automaatselt vastavalt ametlikele juriidilise isiku registreerimisdokumentidele, kui need on muutunud võrreldes eelmiste andmekirjetega GLEIFi andmebaasis. 

2.2 Klient nõustub teavitama LEI.net™-i juhul, kui on toimunud muutus andmetes, mida ei ole võimalik valideerida avalikest äriregistritest (nt 2. taseme andmed, mis on mõeldud emaettevõtte või lõpliku emaettevõtte valideerimiseks).  LEI.net™ muudab andmeid vastavalt asjaomase LOU kaudu. 

2.3 Kui allakirjutamisasutus on automaatse uuendamisperioodi jooksul muutunud, palub LEI.net™ esitada uue volituskirja asjakohaselt allakirjutamisasutuselt. Kui klient ei esita asjaomase isiku allkirjastatud volituskirja, ei saa LEI.net™ jätkata automaatset uuendamist. LEI uuendatakse, kui klient esitab ettevõtte seadusliku esindaja poolt koostatud volituskirja või suudab tõendada, et ta on volitatud volituslehte allkirjastama. 

2.4 Kui volituskirja ei esitata 60 päeva jooksul, on LEI.net™-il õigus mitmeaastane leping tühistada ja tagasimakseid ei tehta. 

2.5 Kui klient tellib oma LEI jaoks mitmeaastase uuendamise (nt 5-aastane LEI) ja avastab hiljem, et ta ei vaja enam aktiivset LEI-d või soovib oma LEI-d üle kanda teisele LEI teenusepakkujale, siis on ülekandmine võimalik, kuid mitmeaastane leping tühistatakse automaatselt ja kliendil ei ole õigust raha tagasi saada.

2.6. Sõltumata sellest, kas klient on ostnud uuendusteenuse mitmeks aastaks (2-5), uuendatakse LEI andmeid igal aastal. Seega on GLEIFi andmebaasis olev “Järgmine uuendamise kuupäev” tavaliselt LEI väljaandmise/viimase uuendamise aeg + 365 päeva, kuid mitte kunagi rohkem kui 425 päeva tulevikus. 

2.7. Kliendid, kes tellivad LEI registreerimisteenuse 1 aastaks, saavad valida, kas nende LEI-d uuendatakse automaatselt igal aastal. 

2.7.1  Kui klient on valinud oma LEI automaatse iga-aastase uuendamise, võetakse tasu 60 päeva enne LEI “järgmise uuendamise kuupäeva”. Makse arvatakse maha samalt kontolt, mis oli ette nähtud esimese makse tegemiseks. 

2.7.2 Kliente teavitatakse eelseisvast automaatsest uuendamisest e-posti teel. Neil on 5 päeva aega oma LEI andmete muutmiseks, kui midagi on vaja ajakohastada. Pärast 5 päeva möödumist alustab LEI Register uuendamisprotsessi. Kui uuendamisprotsess on lõpule viidud, saavad kliendid lõpliku kinnitava e-kirja koos lõpliku arvega uuendusteenuse eest.

3. Kiirendatud teenus

Kiirteenus on mõeldud ainult uutele LEI klientidele. Fast-track toetab Companies House’is registreeritud juriidilisi isikuid, kellel ei ole 2. taseme andmeid (vanemlik struktuur) või kes ei esita neid. Kui klient vastab kiirmenetluse tingimustele, esitatakse kiirmenetluse valik enne ostu sooritamist. Kui valik puudub, siis ei leidnud me ettevõtte registreerimisnumbri ja Companies House’i andmebaasi vahel kokkulangevust või taotluses on teatatud vanemlikust struktuurist. Sellisel juhul käsitletakse LEI-taotlust tavalise taotlusena.

3.1 Kui kassaleheküljel on esitatud kiirkorraldus, on see mitmeaastaste lepingute puhul tasuta. Üheaastaste lepingute puhul tuleb kiirteenuse eest maksta 30 GBP lisatasu. 

3.2 LEI.net™ garanteerib kiirematele klientidele uue LEI 3 tunni jooksul. 

3.3 Kui LEI.net™ ei suuda LEI-d 3 tunni jooksul kohale toimetada, tagastatakse kiirteenuse lisatasu. Kuna me ei küsi lisatasu kiirteenuse eest mitmeaastaste lepingute puhul, siis mitmeaastaste klientide puhul tagasimakseid ei tehta. 

3.4 LEI.net™ teeb mõistlikke jõupingutusi, et anda LEI lubatud aja jooksul. 

4. Tasud ja tagasimaksepoliitika

Uue LEI tellimise, LEI ülekandmise või LEI uuendamise tasud leiate selle veebilehe jaotisest “LEI kulud” või sellelt lingilt.  LEI.net™-il on õigus nõuda tagasimaksetasu 30 Inglise naela tagasimaksmise eest. Kiirteenuse lisatasu on 30 GBP. 

4.1 LEI.net™-il on õigus keelduda tagasimaksetest, kui:

4.1.1 Ostu on loetud lõplikuks.

4.1.2 Klient annab LEI üle teisele teenusepakkujale. 

4.1.3. Klient ei esita 60 päeva jooksul pärast taotluse esitamist tõendit volituste kohta, juriidilise isiku registreerimise tõendit või muid dokumente, mis on vajalikud LEI väljastamiseks/ülekandmiseks või uuendamiseks. 

5. Kohaldatav õigus

Käesolev leping ja kõik vaidlused või nõuded (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded), mis tulenevad sellest või sellega seoses või selle sisust või sõlmimisest, kuuluvad Saksamaa õiguse kohaldamisalasse ja neid tõlgendatakse vastavalt sellele.

Lõplikud tingimused

Klient vastutab täielikult iga LEI-numbriga seotud tegevuse eest, mis on seotud tema esindatava juriidilise isikuga. LEI.net™ ei vastuta mingil viisil võimalike kahjude eest, mis on seotud LEI-numbritega.

LEI.net™ tegutseb LEI registreerimisagendina kliendi nimel ja teeb koostööd GLEIFi akrediteeritud LOUdega, et tellida, uuendada või üle kanda LEId oma klientide jaoks.

LEI.net™ jätab endale õiguse muuta oma kasutustingimusi igal ajal. Dokumendi, milles on esitatud kehtivad tingimused, leiate alati veebilehelt: www.lei.net.