Võtke meiega ühendust
Palun kasutage oma küsimuste esitamiseks järgmist vormi. Vastame teile maksimaalselt 2 tunni jooksul meie tööajal.


  ISO 17442 standard

  määratleb juriidiliste isikute atribuutide või võrdlusandmete kogumi, mis on peamised identifitseerimiselemendid. LEI (Legal Entity Identifier) kood ise on neutraalne, ilma varjatud luure- või riigikoodideta, mis võiksid tekitada kasutajatele tarbetut keerukust.

  Standardis ISO 17442 on määratletud minimaalsed võrdlusandmed, mis tuleb esitada iga LEI kohta. Neid andmeid nimetatakse tavaliselt 1. taseme andmeteks – kes on kes?

  Juriidilise isiku ametlik nimi, nagu see on registreeritud ametlikes registrites.Juriidilise isiku registreeritud aadress.
  Juriidilise isiku registreeritud aadress.
  Asutamisriik.
  Riikide ja nende allüksuste nimede tähistamiseks kasutatavad koodid.
  LEI esimese omistamise kuupäev, LEI andmete viimase ajakohastamise kuupäev ja vajaduse korral kehtivusaja lõppkuupäev.

  Riikide ja nende alajaotuste nimede koodid.
  Esimese LEI määramise kuupäev, LEI andmete viimase ajakohastamise kuupäev ja vajaduse korral kehtivusaja lõppkuupäev.