Privaatsuspoliitika

Üldine teatis ja kohustuslik teave

Vastutava asutuse määramine

Käesoleva veebisaidi andmetöötluse eest vastutav isik on:

F.I.D. GmbH
esindaja: Raphael Mahir
Gabelsbergerstrasse 52
80333 München

Vastutav asutus otsustab üksi või koos teistega isikuandmete (nt nimed, kontaktandmed vms) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Mõned andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Teie juba antud nõusolekut on võimalik igal ajal tühistada. Tagasivõtmiseks piisab mitteametlikust teatest e-posti teel. Kuni nõusoleku tühistamiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkus ei muutu tühistamisest.

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

Andmesubjektina on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele andmekaitse rikkumise korral. Andmekaitse küsimustes on pädev järelevalveasutus selle liidumaa andmekaitseinspektor, kus asub meie ettevõtte registrijärgne asukoht. Järgmisel lingil on esitatud andmekaitseametnike nimekiri ja nende kontaktandmed: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, antakse teile või kolmandatele isikutele üle. Andmed esitatakse masinloetaval kujul. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale isikule, tehakse seda ainult niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

Õigus teabele, parandamisele, blokeerimisele ja kustutamisele

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, andmete päritolu, nende saajate ja andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Sellega seoses ja ka edasiste küsimuste korral isikuandmete teemal võite meiega igal ajal ühendust võtta, kasutades jäljendis loetletud kontaktvõimalusi.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvalisuse huvides ja selleks, et kaitsta konfidentsiaalse sisu edastamist, mida te meile kui saidi operaatorile saadate, kasutab meie veebisait SSL- või TLS-krüpteerimist. See tähendab, et kolmandad isikud ei saa teie poolt selle veebisaidi kaudu edastatavaid andmeid lugeda. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära brauseri aadressirea “https://” ja brauserireas oleva lukusümboli järgi.

Serveri logifailid

Veebisaidi pakkuja kogub ja salvestab automaatselt serverilogifailidesse teavet, mida teie brauser automaatselt meile edastab. Need on järgmised:

Brauseri tüüp ja brauseri versioon
Kasutatud operatsioonisüsteem
Referrer URL
juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
Serveri päringu aeg
IP-aadress
Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega. Andmete töötlemise aluseks on art. 6 (1) lit. b DSGVO, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Andmete edastamine kauba ostu ja saatmise lepingu sõlmimisel

Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik lepingu töötlemiseks. Kolmandad isikud võivad olla näiteks makseteenuse pakkujad või logistikafirmad. Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult juhul, kui te olete selleks selgesõnaliselt nõusoleku andnud.

Andmete töötlemise aluseks on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Kontaktvorm

Kontaktvormi kaudu edastatud andmeid, sealhulgas teie kontaktandmeid, säilitatakse selleks, et teie päringut saaks töödelda või olla kättesaadav järelpärimiste puhul. Neid andmeid ei edastata ilma teie nõusolekuta.

Kontaktvormi sisestatud andmeid töödeldakse üksnes teie nõusoleku alusel (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a). Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Tühistamiseks piisab mitteametlikust teatest e-posti teel. Kuni tühistamiseni tehtud andmetöötlustoimingute seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Kontaktvormi kaudu edastatud andmed jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamine ei ole enam vajalik. Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige säilitamisperioodid – jäävad muutumatuks.

Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja salvestab teie lõppseadmesse. Küpsised aitavad meil muuta meie pakkumist kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks.

Mõned küpsised on “seansiküpsised”. Sellised küpsised kustutatakse ise pärast brauseri seansi lõppu. Seevastu teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te neid ise kustutate. Sellised küpsised aitavad meil teid ära tunda, kui naasete meie veebilehele.

Kaasaegse veebilehitsejaga saate küpsiste seadistamist jälgida, piirata või takistada. Paljusid veebibrausereid saab konfigureerida nii, et nad kustutavad küpsised automaatselt, kui te programmi sulgete. Küpsiste keelamine võib kaasa tuua meie veebisaidi piiratud funktsionaalsuse.

Küpsiste paigaldamine, mis on vajalikud elektroonilise suhtluse teostamiseks või teatud teie poolt soovitud funktsioonide (nt ostukorv) pakkumiseks, tugineb art. 6 (1) lit. f DSGVO. Selle veebisaidi operaatorina on meil õigustatud huvi salvestada küpsiseid meie teenuste tehniliselt veavaba ja tõrgeteta osutamiseks. Kui kasutatakse muid küpsiseid (nt analüüsifunktsioonide jaoks), käsitletakse neid käesolevas privaatsuspoliitikas eraldi.

Matomo (endine Piwik)

Meie veebisait kasutab veebianalüütika teenust Matomo. Matomo on avatud lähtekoodiga lahendus.

Matomo kasutab “küpsiseid”. Need on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja salvestab teie lõppseadmesse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Küpsiste abil genereeritud teave meie veebisaidi kasutamise kohta salvestatakse meie serverisse. Enne salvestamist on teie IP-aadress anonüümseks muudetud.

Matomo küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate.

Matomo küpsiste seadmine põhineb art. 6 (1) lit. f DSGVO. Selle veebisaidi operaatorina on meil õigustatud huvi kasutajate käitumise anonüümse analüüsi vastu, et optimeerida nii meie veebisaiti kui ka vajaduse korral reklaami.

Matomo küpsisesse salvestatud teavet selle veebisaidi kasutamise kohta ei avaldata. Küpsiste seadistamist teie veebilehitseja poolt saab takistada. Selle tulemusena võivad aga mõned meie veebisaidi funktsioonid olla piiratud.

Siin saate oma andmete säilitamise ja kasutamise keelata. Teie veebilehitseja seab sisse loobumisküpsise, mis takistab Matomo kasutusandmete salvestamist. Kui te kustutate oma küpsised, eemaldatakse ka Matomo loobumisküpsis. Kui külastate meie veebisaiti uuesti, tuleb teie andmete salvestamise ja kasutamise vältimiseks opt-out-küpsis uuesti seadistada.

Google Analytics

See veebileht kasutab teenust “Google Analytics”, mida pakub Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), et analüüsida veebilehe kasutamist kasutajate poolt. Teenus kasutab “küpsiseid” – tekstifaile, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Küpsiste abil kogutud teave saadetakse tavaliselt USAs asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal.

Sellel veebisaidil kasutatakse IP anonüümseks muutmist. Kasutaja IP-aadressi lühendatakse ELi liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonnas. See lühendamine kõrvaldab teie IP-aadressi isikliku viite. Tellimusandmete lepingu raames, mille veebisaidi operaatorid on sõlminud Google Inc. ettevõttega, kasutab viimane kogutud teavet veebisaidi kasutamise ja veebisaidi aktiivsuse hindamise loomiseks ning pakub internetikasutusega seotud teenuseid

Teil on võimalus takistada küpsiste salvestamist oma seadmesse, tehes oma brauseris vastavad seaded. Kui teie brauser ei luba küpsiste kasutamist, ei ole tagatud, et saate piiranguteta kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone.

Lisaks saate kasutada brauseriplugiini, et vältida küpsiste abil kogutud teabe (sealhulgas teie IP-aadressi) saatmist Google Inc. poolt ja selle kasutamist. Järgmise lingi kaudu jõuate vastavale pluginale: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Siit leiate lisateavet andmete kasutamise kohta Google Inc. poolt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

PayPal

Meie veebisait võimaldab maksmist PayPali kaudu. Makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Kui maksate PayPaliga, edastatakse sisestatud makseandmed PayPalile.

Teie andmete edastamine PayPalile põhineb art. 6 lõik. 1 lit. a DSGVO (nõusolek) ja art. 6 lg. 1 lit. b DSGVO (töötlemine lepingu täitmiseks). Teie juba antud nõusolekut on võimalik igal ajal tühistada. Varasemad andmetöötlustoimingud jäävad tagasivõtmise korral kehtima.

Klarna

Meie veebisait võimaldab maksmist Klarna kaudu. Makseteenuse pakkuja on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi.

Klarnaga maksmisel (Klarna kassalahendusega) kogub Klarna teilt erinevaid isikuandmeid. Üksikasjalikumat teavet leiate Klarna privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna kasutab küpsiseid Klarna kassalahenduse optimeerimiseks. See optimeerimine kujutab endast õigustatud huvi art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO tähenduses. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja salvestab teie lõppseadmesse. Klarna küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate. Üksikasjad Klarna küpsiste kasutamise kohta leiate aadressil: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Teie andmete edastamine Klarnale põhineb art. 6 lõikel. 1 lit. a DSGVO (nõusolek) ja art. 6 lg. 1 lit. b DSGVO (töötlemine lepingu täitmiseks). Teie juba antud nõusolekut on võimalik igal ajal tühistada. Varasemad andmetöötlustoimingud jäävad tagasivõtmise korral kehtima.

Kohene pangaülekanne

Meie veebisait võimaldab maksmist “Sofortüberweisung” kaudu. Makseteenuse pakkuja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

“Sofortüberweisung” menetluse abil saame Sofort GmbH-lt reaalajas maksekinnituse ja saame kohe alustada oma kohustuste täitmist.

Sofortüberweisung’iga maksmisel edastatakse teie PIN-kood ja TAN-kood Sofort GmbH-le. Seejärel logib makseteenuse pakkuja sisse teie internetipanga kontole, kontrollib automaatselt teie kontojääki ja teeb ülekande. Sellele järgneb kohene tehingu kinnitus. Pärast sisselogimist kontrollitakse automaatselt ka teie käivet, arvelduskrediidi krediidilimiiti ning teiste kontode olemasolu ja nende saldot.

Lisaks PIN- ja TAN-koodile sisaldab Sofort GmbH-le edastatav teave ka makseandmeid ja isikuandmeid. Teie isikuandmed hõlmavad ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri(d), e-posti aadressi, IP-aadressi ja vajaduse korral muid makse töötlemiseks vajalikke andmeid. See andmete edastamine on vajalik teie isikusamasuse kindlakstegemiseks ja pettusekatsete vältimiseks.

Teie andmete edastamine Sofort GmbH-le põhineb art. 6 lõikel. 1 lit. a DSGVO (nõusolek) ja art. 6 lg. 1 lit. b DSGVO (töötlemine lepingu täitmiseks). Teie juba antud nõusoleku tühistamine on igal ajal võimalik. Varasemad andmetöötlustoimingud jäävad tagasivõtmise korral kehtima. Üksikasjad Sofortüberweisungiga maksmise kohta leiate aadressil: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/

Twitter Plugin

Meie veebisait kasutab Twitteri teenuse funktsioone. Teenuse pakkuja on Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Kui kasutate Twitterit ja funktsiooni “Re-Tweet”, on külastatavad veebisaidid seotud teie Twitteri kontoga ja avaldatakse teie Twitteri voogesitluses. Selle käigus edastatakse andmed Twitterisse. Meil ei ole teavet edastatud andmete sisu ega nende andmete kasutamise kohta Twitteri poolt. Üksikasjad on leitavad Twitteri privaatsuspoliitikast: https://twitter.com/privacy.

Saate muuta oma privaatsusseadeid Twitteris: https://twitter.com/account/settings

Kliendiandmete säilitamise kestus

Kui te saate meie kliendiks, kehtib järgmine: Pärast lepingulise suhte lõppemist säilitame selle lepingulise suhtega seotud andmeid seadusest tulenevate säilitamiskohustuste ajaks ja kustutame need pärast nende lõppemist. Erandiks on teie esitatud isikuandmed, mida me säilitame andmebaasis ja kasutame teie edasiste tellimuste tegemiseks, kuni te või meie ei ole enam huvitatud edasistest ärisuhetest. Te teavitate meid, kui te ei ole enam huvitatud edasistest ärisuhetest meiega.