Skontaktuj się z nami
Proszę użyć poniższego formularza do zadawania pytań. Odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 2 godzin w godzinach pracy naszej firmy.


  Norma ISO 17442

  określa zestaw atrybutów lub danych referencyjnych osób prawnych, które są głównymi elementami identyfikacyjnymi. Sam kod LEI (Legal Entity Identifier) jest neutralny, bez wbudowanych kodów wywiadowczych lub kodów krajów, które mogłyby powodować niepotrzebną złożoność dla użytkowników.

  Norma ISO 17442 określa minimalne dane referencyjne, które muszą być dostarczone dla każdego LEI. Dane te są zwykle określane jako dane Poziomu 1 – kto jest kim?

  Oficjalna nazwa osoby prawnej zarejestrowana w rejestrze urzędowym. Zarejestrowany adres tej osoby prawnej.
  Zarejestrowany adres tego podmiotu prawnego.
  Kraj siedziby.
  Kody używane do reprezentowania nazw krajów i ich pododdziałów.
  Data pierwszego przydziału LEI, data ostatniej aktualizacji informacji LEI i data wygaśnięcia, jeśli dotyczy.

  Kody dla reprezentacji nazw krajów i ich pododdziałów.
  Data pierwszego przydziału LEI, data ostatniej aktualizacji informacji LEI oraz data wygaśnięcia, jeśli dotyczy.