Polityka prywatności

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

F.I.D. GmbH
reprezentowana przez Raphaela Mahira
Gabelsbergerstrasse 52
80333 Monachium

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, danych kontaktowych lub podobnych).

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Odwołanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Pod następującym linkiem znajduje się lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresu „https://” w przeglądarce i symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i zapisuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazanie danych przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży towarów

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy. Stronami trzecimi mogą być np. dostawcy usług płatniczych lub firmy logistyczne. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Państwa dane kontaktowe, są przechowywane w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub udostępnienia ich w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Państwa zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub nie ma już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymywania danych – pozostają nienaruszone.

Cookies

Nasza strona używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym. Cookies pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są samoistnie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W przeciwieństwie do nich, inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuniecie. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Państwa, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby automatycznie usuwały pliki cookie po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczoną funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka zakupów), opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. w celu analizy), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Matomo (dawniej Piwik)

Nasza strona korzysta z usługi analityki internetowej Matomo. Matomo jest rozwiązaniem typu open source.

Matomo używa plików „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane za pomocą plików cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem, Twój adres IP jest anonimizowany.

Cookies z Matomo pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia.

Ustawienie plików cookie Matomo jest oparte na Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w razie potrzeby, reklamy.

Informacje zapisane w pliku cookie Matomo dotyczące korzystania z tej strony internetowej nie są ujawniane. Ustawianie plików cookie przez przeglądarkę internetową można uniemożliwić. Jednakże, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone.

Tutaj możesz dezaktywować przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych. Twoja przeglądarka ustawia plik cookie opt-out, który zapobiega przechowywaniu danych użytkowych Matomo. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, plik cookie opt-out Matomo zostanie również usunięty. Przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej należy ponownie ustawić plik cookie opt-out, aby zapobiec przechowywaniu i wykorzystywaniu danych.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics”, oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Usługa ta wykorzystuje pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane przez cookies są zazwyczaj wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja IP. Adres IP użytkownika jest skracany w obrębie państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skrócenie to eliminuje osobiste odniesienie adresu IP użytkownika. W ramach umowy o umowie dotyczącej danych zlecenia, którą operatorzy strony internetowej zawarli z firmą Google Inc, ta ostatnia wykorzystuje zebrane informacje do tworzenia oceny korzystania z witryny i jej aktywności oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z internetu.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Nie gwarantujemy, że będziesz mógł bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji tej strony, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto można skorzystać z wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu i wykorzystywaniu przez Google Inc. informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP). Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

PayPal

Nasza strona umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Kiedy płacisz za pomocą PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności są przekazywane do PayPal.

Przekazanie Twoich danych do PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Odwołanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Dotychczasowe operacje przetwarzania danych pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Klarna

Nasza strona umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem Klarna. Dostawcą usługi płatniczej jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Podczas dokonywania płatności za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna zbiera od Państwa różne dane osobowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy Klarna na stronie: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji rozwiązania kasowego Klarna. Optymalizacja ta stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie z Klarna pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookie Klarna można znaleźć pod adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Przekazanie danych do Klarna odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Odwołanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Dotychczasowe operacje przetwarzania danych pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Błyskawiczny przelew bankowy

Nasza strona internetowa umożliwia dokonywanie płatności za pomocą „Sofortüberweisung”. Dostawcą usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od Sofort GmbH i możemy natychmiast przystąpić do realizacji naszych zobowiązań.

Przy płatności za pomocą „Sofortüberweisung”, Twój PIN i TAN są przekazywane do Sofort GmbH. Dostawca płatności loguje się następnie do Twojego konta bankowego online, automatycznie sprawdza stan Twojego konta i dokonuje przelewu. Po tym następuje natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się automatycznie sprawdzane są również Państwa obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich salda.

W przekazie do Sofort GmbH oprócz PIN i TAN znajdują się również dane dotyczące płatności oraz dane osobowe. Państwa dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz w razie potrzeby inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest konieczne do ustalenia Państwa tożsamości w sposób niebudzący wątpliwości oraz do zapobieżenia próbom oszustwa.

Przekazanie danych osobowych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Odwołanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Dotychczasowe operacje przetwarzania danych pozostają skuteczne w przypadku odwołania. Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć na stronach: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Twitter Plugin

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i publikowane w Państwa kanale Twittera. W tym procesie dane są przekazywane do Twittera. Nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze: https://twitter.com/account/settings

Okres przechowywania danych klientów

Jeśli zostaną Państwo naszymi klientami, obowiązują następujące zasady: Po zakończeniu stosunku umownego będziemy przechowywać dane istotne dla tego stosunku umownego przez czas trwania ustawowych obowiązków retencyjnych i usuwać je po ich wygaśnięciu. Wyjątek stanowią podane przez Państwa dane osobowe, które przechowujemy w bazie danych i wykorzystujemy w celu umożliwienia Państwu złożenia u nas kolejnych zamówień, dopóki Państwo lub my nie będziemy już zainteresowani dalszymi kontaktami handlowymi. Jeżeli nie będą Państwo zainteresowani dalszymi kontaktami handlowymi z nami, poinformują nas Państwo o tym.