LEI: 

Podstawowe informacje

Nazwa prawna
Zarejestrowany w
Identyfikator podmiotu rejestrującego
Jurysdykcja prawna
Kod formy prawnej podmiotu
Status podmiotu

Adresy

ADRES PRAWNY
ADRES SIEDZIBY

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
Status rejestracji kodu LEI
Data następnego odnowienia kodu LEI
Zarządzanie LOU
Źródła walidacji

Powiązania

Spółka dominujaca
Najwyższa spółka dominująca
Bezpośrednie podmioty zależne
Ostateczne podmioty zależne