Zasady i warunki

Usługa LEI jest świadczona przez F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH (numer LEI 98450069D77R7698B317). LEI.net jest agentem rejestracyjnym LEI. F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH działa pod znakiem towarowym LEI.net™.

1. Nowy LEI, odnowienie LEI lub proces transferu

1.1

Aby ubiegać się o numer LEI/odnowić istniejący numer lub przenieść numer LEI pod nasz zarząd wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prześlij swoje dane i zapłać za usługę kartą kredytową, PayPal lub przelewem bankowym.

1.2

Wnioskodawca zgadza się, że podczas składania formularza akceptuje zasady i warunki LEI.net™. Wnioskodawca potwierdza, że ma pełne uprawnienia do ubiegania się o numer LEI w imieniu podmiotu prawnego. Wnioskodawca potwierdza, że przedłożone dane są poprawne i że jest świadomy, że jego dane kontaktowe mogą być udostępnione LOU (Local Operating Unit).

1.3

Nowy wnioskodawca LEI daje wszystkie prawa do LEI.net™ do ubiegania się o kod LEI w imieniu osoby prawnej. LEI odnowienie wnioskodawca daje wszystkie prawa do LEI.net™ do odnowienia LEI w imieniu osoby prawnej. LEI transfer wnioskodawca daje pozwolenie na przeniesienie LEI pod naszym zarządzaniem. LEI przeniesienie wnioskodawca jest świadomy, że LEI przeniesienie pociąga / może pociągać za sobą zmianę LOU.

1.3.1

Wnioskodawca jest świadomy i zgadza się dać wszystkie prawa do LEI.net™ do podpisania warunków wybranego LOU. Na przykład warunki świadczenia usług dla RapidLEI można znaleźć na stronie https://www.lei.net. Warunki świadczenia usług wśród LOUs są bardzo podobne, ponieważ wszystkie one są zgodne z wytycznymi GLEIF. 

1.4

LEI.net™ rozpocznie proces rejestracji LEI wkrótce po dokonaniu płatności przez klienta. Wnioskodawca jest świadomy, że może zostać poproszony o dostarczenie listu upoważniającego (pełnomocnictwa) lub innego dowodu, że wnioskodawca jest upoważniony do ubiegania się o LEI w imieniu osoby prawnej. Wnioskodawca jest świadomy, że jeśli zapytany i nie ma takiego upoważnienia jest przedstawiony, LEI.net™ nie może kontynuować z wnioskiem. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy takich dokumentów, LEI.net™ zachowuje prawo do nie wydawania żadnych zwrotów.

1.5

LEI.net™ może również skontaktować się z klientem w celu dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających rejestrację osoby prawnej lub dokumentów potwierdzających osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania osoby prawnej. Wnioskodawca jest świadomy, że jeśli zostanie poproszony i takie dokumenty nie zostaną przedstawione, LEI.net™ nie może kontynuować aplikacji. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy takich dokumentów, LEI.net™ zastrzega sobie prawo do niewydawania żadnych zwrotów.

1.6

Kod LEI zostanie dostarczony tak szybko, jak to możliwe po dokonaniu płatności. W większości przypadków kod LEI zostanie wydany w czasie krótszym niż 24 godziny. Jednakże, w niektórych rzadkich przypadkach, może to potrwać do pełnego tygodnia. Odnowienie LEI lub proces transferu może trwać do 7 dni. Gdy kod LEI został wydany lub odnowiony, e-mail z fakturą zostanie wysłany na adres e-mail podany przez wnioskodawcę.

1.7

Wnioskodawca jest świadomy i zgadza się, że wniosek zostanie zaliczony jako ostateczny po złożeniu danych i dokonaniu płatności. Jeśli klient złożył wniosek o nowy LEI, lub zamówił odnowienie LEI lub przeniesienie i klient zaakceptował Warunki, wniosek jest uważany za ostateczny i nie jest możliwe dla klienta, aby odwołać wniosek. Jeśli wnioskodawca dostarczył wystarczająco dużo informacji, aby zapewnić LEI, proces nie może być zatrzymany i LEI zostanie wydany.

2.  Umowy wieloletnie

 Dla wygody klientów LEI.net™ oferuje możliwość przedpłaty opłaty za odnowienie z góry za okres do 5 lat.

2.1

Jeśli klient wykupił usługę odnowienia LEI na wiele lat, LEI.net™ pokryje koszty odnowienia za wykupiony okres i odnowi dane firmy w bazie danych GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) corocznie na podstawie danych dostarczonych w publicznych rejestrach firm. Klient akceptuje fakt, że dane podmiotu prawnego będą automatycznie korygowane zgodnie z oficjalnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu, jeśli uległy one zmianie w stosunku do poprzednich rekordów danych w bazie GLEIF.

2.2

Klient zobowiązuje się powiadomić LEI.net™ w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych, które nie mogą być walidowane z publicznych rejestrów firm (np. dane Poziomu 2, które mają walidować Jednostkę Dominującą lub Ostateczną Jednostkę Dominującą).  LEI.net™ dokona odpowiedniej zmiany danych poprzez odpowiednie LOU.

2.3

Jeśli organ podpisujący zmienił się podczas okresu automatycznego odnowienia, LEI.net™ poprosi o dostarczenie nowego Listu Autoryzacyjnego od odpowiedniego organu podpisującego. Jeśli klient nie dostarczy podpisanego listu autoryzacyjnego przez odpowiednią osobę, LEI.net™ nie może kontynuować automatycznego odnawiania. LEI zostanie odnowiony, gdy klient dostarczy list autoryzacyjny przez prawnego przedstawiciela firmy lub może dostarczyć dowód, że jest upoważniony do podpisania formularza autoryzacji.

2.4

Jeśli w ciągu 60 dni nie zostanie przedstawiony List Autoryzacyjny, LEI.net™ ma prawo do anulowania wieloletniej umowy i nie będą wydawane żadne zwroty.

2.5

Jeśli klient zamawia wieloletnie odnowienie dla swojego LEI (np. 5-letni LEI) i odkrywa później, że nie potrzebują aktywnego LEI więcej lub chcieliby przenieść swój LEI do innego dostawcy usług LEI, to przeniesienie jest możliwe, ale wieloletni kontrakt zostanie automatycznie anulowany, a klient nie kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy

2.6

Niezależnie od tego, czy klient wykupił usługę odnawiania na wiele lat (2-5), dane LEI będą aktualizowane co roku. Stąd "NASTĘPNA DATA PRZEDŁUŻENIA" w bazie danych GLEIF to zazwyczaj czas wydania LEI/ostatniego przedłużenia + 365 dni, ale nigdy więcej niż 425 dni w przyszłości.

2.7

Klienci, którzy zamówią usługę rejestracji LEI na okres 1 roku, mogą zdecydować się na automatyczne odnawianie LEI co roku.

2.7.1

Jeśli klient wybrał automatyczne roczne odnowienie LEI, zostanie obciążony 60 dni przed LEI "następnej daty odnowienia". Płatność zostanie potrącona z tego samego konta, które zostało podane dla pierwszej płatności.

2.7.2

Klienci zostaną powiadomieni o zbliżającym się automatycznym odnowieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Będą mieli 5 dni na złożenie zmian do swoich danych LEI w przypadku, gdy cokolwiek będzie wymagało aktualizacji. Po 5-dniowym okresie LEI Register rozpocznie proces odnawiania. Po zakończeniu procesu odnowienia klienci otrzymają końcowy e-mail z potwierdzeniem i fakturą końcową za usługę odnowienia.

3. Serwis przyspieszony

Usługa Fast-track jest przeznaczona wyłącznie dla nowych klientów LEI. Szybka ścieżka obsługuje podmioty prawne zarejestrowane w Companies House, które nie posiadają lub nie zgłaszają danych poziomu 2 (struktura macierzysta). Jeśli klient kwalifikuje się do szybkiej ścieżki, opcja szybkiej ścieżki zostanie przedstawiona przed kasą. Jeśli nie ma opcji to nie znaleźliśmy dopasowania pomiędzy numerem rejestracyjnym podmiotu a bazą Companies House lub struktura rodzicielska została zgłoszona w aplikacji. W tym przypadku wniosek LEI będzie traktowany jako zwykły wniosek.

3.1

Jeśli opcja szybkiej ścieżki jest prezentowana na stronie kasy, jest ona bezpłatna dla umów wieloletnich. W przypadku umów jednorocznych zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 30 GBP za usługę przyspieszenia.

3.2

LEI.net™ gwarantuje dostarczenie nowego LEI w ciągu 3 godzin dla klientów z szybką ścieżką.

3.3

Jeśli LEI.net™ nie dostarczy LEI w ciągu 3 godzin dopłata za usługę fast-track zostanie zwrócona. Jak nie prosimy o dopłatę do szybkiej usługi dla wieloletnich umów nie będzie zwrotów wydanych dla klientów wieloletnich.

3.4

LEI.net™ dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć LEI w obiecanych ramach czasowych.

4. Opłaty i polityka refundacji

Opłaty, aby zamówić nowy LEI, przenieść LEI lub odnowić LEI można znaleźć w sekcji „Koszt LEI” na tej stronie internetowej lub z tego linku.  LEI.net™ ma prawo pobierać opłatę za zwrot w wysokości 30 GBP za zwrot. Dopłata za usługę fast-track wynosi 30 GBP.

4.1

LEI.net™ ma prawo do odmowy zwrotu pieniędzy, jeśli:

4.1.1

Zakup został zaliczony jako ostateczny.

4.1.2

Klient przenosi LEI do innego dostawcy usług.

4.1.3

Klient nie przedłożył dowodu autoryzacji, dowodu rejestracji podmiotu prawnego lub innej dokumentacji wymaganej do wydania/przeniesienia lub odnowienia LEI w ciągu 60 dni od złożenia wniosku.

5. Prawo właściwe

Niniejsza umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem, podlegają prawu niemieckiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.

Warunki końcowe

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z numerem LEI, które są związane z podmiotem prawnym, który reprezentuje. LEI.net™ nie odpowiada w żaden sposób za ewentualne szkody związane z numerami LEI.

LEI.net™ działa jako agent rejestracyjny LEI w imieniu klienta i współpracuje z akredytowanymi przez GLEIF jednostkami LOU w celu zamówienia, odnowienia lub przeniesienia LEI dla swoich klientów.

LEI.net™ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Dokument zawierający aktualny Regulamin można zawsze znaleźć na stronie internetowej: www.lei.net