Wybierz plan

Starter

0$ / 1 rok

0$ / 1 rok

Bestseller

0$ / 3 lata

0$ / 1 rok

Supersaver

0$ / 5 lat

0$ / 1 rok

Podstawowe informacje

W celu jednoznacznego przyporządkowania warto podać numer rejestru.

Adres siedziby podmiotu zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze

Adres siedziby jest identyczny z adresem prawnym?

Nie
Tak

Adres siedziby

Czy istnieje inna firma (spółka matka) w strukturze firmy?

Nie
Tak

Czy jednostka dominująca konsoliduje sprawozdania finansowe/raport roczny?

Nie
Tak

Czy spółka dominująca jest konsolidatorem ostatecznym?

Nie
Tak

Spółka dominująca

Czy mogą Państwo podać szczegóły dotyczące firmy macierzystej?

Nie
Tak

Prześlij najnowsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, aby potwierdzić powiązanie.

Powód niepodania szczegółów

Najwyższa spółka dominująca

Czy mogą Państwo podać szczegóły dotyczące firmy macierzystej?

Nie
Tak

Prześlij najnowsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe najwyższej jednostki dominującej, aby potwierdzić powiązanie.

Powód niepodania szczegółów

Podsumowanie

Wybrany plan: Starter

Czas trwania: 1 rok

Całkowity koszt: 385zł

Co oznacza skrót LEI?

LEI jest skrótem od Legal Entity Identifier (identyfikator podmiotu prawnego). Można go wykorzystać do łatwej identyfikacji każdego uczestnika transakcji finansowej. Jest to dwudziestocyfrowa kombinacja liter i cyfr, która może być użyta do identyfikacji posiadacza ponad wszelką wątpliwość.

Kto potrzebuje LEI?

Informacja wstępna: Wraz z wprowadzeniem MiFID II w dniu 3 stycznia 2018 r., każdy papier wartościowy notowany na giełdzie wymaga podania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) emitenta, w związku z czym giełdy sukcesywnie zaprzestają obrotu papierami wartościowymi bez identyfikatora LEI emitenta. Wraz z zakończeniem notowań w dniu 18 sierpnia 2021 r. również Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie będzie spełniać ten wymóg. Ostatnim dniem obrotu papierami wartościowymi bez identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) emitenta na Nieoficjalnym Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie będzie zatem 18 sierpnia 2021 r.

Każdy uczestnik transakcji finansowej musi posiadać numer LEI. W szczególności odnosi się to do:

-Spółki, filie i oddziały

-Organizacje nienastawione na zysk

-Fundacje i fundusze

-Władze i instytucje publiczne

-Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak ubiegać się o LEI?

Jako Agent Rejestracyjny, zajmiemy się uzyskaniem Twojego LEI. Aby to zrobić, wystarczy wybrać pakiet, który Ci odpowiada, wypełnić formularz z informacjami wymaganymi dla aplikacji LEI i wprowadzić metodę płatności. Złożymy w Twoim imieniu wniosek o nadanie LEI we współpracującym z nami LOU i w ciągu kilku chwil prześlemy Ci numer LEI pocztą elektroniczną.

Kto może ubiegać się o LEI?

W zasadzie o LEI mogą się ubiegać tylko osoby prawne, ale nie osoby prywatne. O LEI mogą ubiegać się tylko te osoby, które są upoważnione na mocy prawa danego kraju do przeprowadzania transakcji finansowych w imieniu firmy.

Jakie informacje/dokumenty są potrzebne do ubiegania się o LEI?

W większości przypadków spółka jest rejestrowana w sądzie rejestrowym. W przeciwnym razie wymagany jest dokument rejestracyjny z urzędu skarbowego. Ponadto informacje, o które prosimy w naszym formularzu, są wymagane do złożenia wniosku.

Co zrobić, jeśli nie możesz dostarczyć informacji, których potrzebujesz?

W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia telefonicznie pod numerem 0(89) 614215110 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@fid.de. Nasi członkowie zespołu wsparcia chętnie pomogą Ci w procesie aplikacji i odpowiedzą na wszelkie ogólne pytania, jakie możesz mieć na temat LEI.