LEI on lyhenne sanoista Legal Entity Identifier. Se on kaksikymmennumeroinen numero, jonka avulla haltija voidaan tunnistaa tarkasti. Tämä oikeushenkilöiden yksilöllinen määrittely lisää avoimuutta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Lyhenne LOU tarkoittaa Local Operation Unit (paikallinen toimintayksikkö), ja sillä tarkoitetaan organisaatioita, jotka myöntävät LEI-numeroita GLEIFin puolesta.

Global Legal Entity Identifier Foundation, lyhyesti GLEIF, on Baselissa sijaitseva kansainvälinen säätiö, jonka rahoitusvakausneuvosto perusti vuonna 2014. GLEIF:n päätehtävänä on myöntää LEI-numeroita vientiin oikeutetuille yksiköille, jotka puolestaan myöntävät LEI-numeroita oikeushenkilöille.

Maailmanlaajuinen LEI-järjestelmä (Global LEI System), lyhennettynä GLEIS, on maailmanlaajuinen tietokanta, johon on koottu kaikkien LEI-numeron haltijoiden tiedot. Kuka tahansa voi tutustua tietokantaan maksutta.

LEI-koodin avulla voidaan tunnistaa rahoitustapahtumien osallistujat. Tämä helpottaa oikeudellisten raportointivaatimusten noudattamista ja ehkäisee finanssitransaktioiden väärinkäytön riskiä.

LEI-numero myönnetään pääsääntöisesti 24 tunnin kuluessa maksun vastaanottamisesta. Viivästyksiä voi esiintyä, jos toimitetut tiedot eivät ole riittäviä.

LEI-numero vaaditaan kaikilta finanssitransaktioihin osallistuvilta. Tämä koskee muun muassa
– yritykset, niiden tytäryhtiöt ja sivuliikkeet
– säätiöt ja rahastot
– voittoa tavoittelemattomat organisaatiot
– julkiset laitokset ja viranomaiset
– yksityiset elinkeinonharjoittajat

Kun LEI-numero on myönnetty, se on aluksi voimassa yhden vuoden. Tämän vuoden jälkeen LEI-tunnus on uusittava.

Jos LEI-numero ei ole enää voimassa, osakkuusyritys ei voi suorittaa sillä rahoitustapahtumia. Jos et ole varma, onko LEI-numerosi vielä voimassa, voit tehdä kyselyn. Jos numero ei ole enää voimassa, se on uusittava.

Kun LEI-koodi on myönnetty tai uusittu, sitä ei voi enää muuttaa. Vuoden kuluttua LEI-tunnus on uusittava. Voit hakea LEI-numeroa useammaksi vuodeksi sivustomme kautta. Me huolehdimme uusimisesta ajallaan.

LEI-numeroa voi hakea verkossa LOU:lta tai rekisteröintiagentilta. Tätä varten sinun on täytettävä verkkolomake ja valittava maksutapa. Saat LEI-koodin tunnin kuluessa ilmoitettuun sähköpostiisi.

Lei-koodissa on yhteensä 20 numeroa. Se alkaa aina neljällä numerolla, jonka avulla vastuussa oleva LOU voidaan tunnistaa. Tämän jälkeen on kaksi nollaa, jotka erottavat LOU-koodin muista. Seuraavaksi seuraa kahdentoista numeron ja numeron sarja. Tämä on varsinainen oikeudenhaltijan tunniste. Lopuksi on tarkistusnumero. Tämän tarkoituksena on estää LEI-numeron antaminen toiselle oikeudenhaltijalle virheellisen merkinnän seurauksena.

Kuka tahansa voi tarkastella LEI-tunnukseen liittyviä tietoja. Ne on tallennettu GLLEIFin GLEIS-tietokantaan.

Oikeushenkilön nimen lisäksi julkaistaan myös tiedot osakkuusyhtiön oikeudellisesta kotipaikasta ja pääkonttorista sekä LEI-numeron tiedot.

LEI-numerot vähentävät kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden liiketoimien riskiä, sillä lisääntynyt avoimuus antaa osapuolille mahdollisuuden saada tietoa (mahdollisista) liikekumppaneistaan.
Lisäksi LEI-tunnus voi helpottaa asiakkaiden rekisteröintiä, koska vain LEI-numero on merkittävä lukuisten tietojen sijasta. Näin pankilla on kaikki tiedot, joita se tarvitsee rahoitustapahtumiensa käsittelyyn.

Voit helposti uusia LEI-numeron sivustollamme täyttämällä lyhyen LEI-numeron uusimislomakkeen. On mahdollista tehdä usean vuoden sopimus, jolloin kun LEI-tunnuksesi päättyy, huolehdimme automaattisesti sen uusimisesta.

Jos LEI-numerosi on jo rekisteröity toiselle palveluntarjoajalle, voit siirtää sen meille ongelmitta. Käytä tätä varten vain sivustollamme olevaa LEI-siirtolomaketta.

Jos oikeushenkilö on rekisteröity rekisteriin, esimerkiksi kaupparekisteriin, muita asiakirjoja ei tarvita.
Jotkin yritykset ovat suoraan sidoksissa emoyhtiöön. Tällöin tarvitaan asiakirjat, jotka osoittavat tämän yhteyden. Nämä voivat olla vuositilinpäätökset tai konsolidoidut tilinpäätökset. Kaupparekisteriin rekisteröityjen yritysten osalta nämä asiakirjat ovat tarpeettomia.
Yritysten, joita ei ole merkitty mihinkään rekisteriin, on osoitettava yrityksen olemassaolo jollakin muulla tavalla. Tämä voidaan tehdä muun muassa yhtiöjärjestyksen, kaupparekisteriotteen tai osakassopimuksen avulla. Tämä koskee myös yksityisyrittäjiä.
Rahastot todistavat liiketoimintansa esimerkiksi BaFinin myöntämällä jakeluluvalla.

Varmista hakemuksen yhteydessä, että ilmoitat LEI-numeroa hallinnoivan yrityksen. Tämä ei ole tarpeen, jos varat on rekisteröity rekisterituomioistuimeen. Jos sijoitusomaisuus rekisteröidään rekisterituomioistuimessa, laitokselle on haettava LEI-tunnus.

Jos haluat hakea LEI-numeroita useammalle yritykselle, lähetä meille yritysten tiedot (mieluiten Excel-taulukkona). Me hoidamme LEI-numeroiden hakemisen. Tätä varten kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

LEI-tunnus on kansalaisuudesta riippumaton. Voit siis hakea LEI-tunnusta milloin tahansa palvelumme kautta.

Rekisteröityminen tälle sivustolle on ilmaista ja vailla mitään velvoitteita.

Tämä palvelu on sivustollamme maksuton.

Kun kirjoitat yrityksen nimen, kiinnitä huomiota oikeaan kirjoitusasuun. Usein käytetään lyhenteitä, vaikka kaupparekisterissä yrityksen nimi on kirjoitettu kokonaan.
Jos olet hakenut LEI-numeroa vasta äskettäin, on mahdollista, että sitä ei ole vielä annettu. Tämä voi kestää jopa 24 tuntia. Odota vielä muutama tunti ja yritä uudelleen. Jos et vieläkään löydä yritystä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö on määritellyt tässä standardissa tiedot, joiden avulla oikeushenkilöt voidaan tunnistaa selkeästi. Koska ISO 17442 on maailmanlaajuisesti voimassa oleva standardi, se ei sisällä maakoodia. Jokainen oikeushenkilö voidaan siten yksilöidä yksiselitteisesti, ja tiedot ovat kaikkien halukkaiden saatavilla maksutta.
ISO 17442 -standardi sisältää seuraavat tiedot:
– Omistajan nimi sellaisena kuin se esiintyy kaupparekisterissä tai muissa hakemistoissa.
– Osoite
– Maa, jossa yritys on perustettu
– LEI-tunnuksen myöntämispäivä
– Koodi maan nimien esittämistä varten.

Tason 1 tiedot antavat tietoa oikeudenhaltijasta.
Jos kyseessä on tytäryhtiö, on kartoitettava riippuvuudet emoyhtiöstä. Nämä tiedot sisältyvät tason 2 tietoihin. Tason 2 tiedot on toimitettava vain, jos emoyhtiö konsolidoi tytäryhtiön tilinpäätöksen. Emoyhtiön viimeinen konsolidoitu tilinpäätös on toimitettava tietojen syöttämisen yhteydessä.