LEI: 

Perustiedot

Oikeushenkilön nimi
Rekisteröity osoitteessa
Rekisteröity nimellä
Oikeudellinen toimivalta
Yksikkö Oikeudellinen muoto Koodi
Yksikön asema

Osoitteet

LAILLINEN OSOITE
PÄÄKONTTORIN OSOITE

Rekisteröintitiedot

LEI Alkuperäinen rekisteröintipäivä
LEI Viimeisin päivityspäivä
LEI-rekisteröinnin tila
LEI Seuraava uusimispäivä
LOU:n hallinnointi
Validointilähteet

Suhteet

Suora vanhempi
Perimmäinen vanhempi
Suorat lapset
Lopulliset lapset