Feltételek és feltételek

A LEI-szolgáltatást az F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH nyújtja (LEI-száma 98450069D77R7698B317). A LEI.net LEI regisztrációs ügynök. Az F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH a LEI.net™ védjegy alatt működik.

1. Új LEI, LEI megújítása vagy átadási folyamat

1.1

Új LEI, LEI megújítási vagy átruházási eljárás.

1.2

LEI-szám igényléséhez/meglévő szám megújításához vagy az általunk kezelt LEI-szám átruházásához töltse ki a megfelelő igénylőlapot, küldje el adatait, és fizessen a szolgáltatásért hitelkártyával, PayPal-on vagy banki átutalással.

1.3

Az új LEI kérelmező minden jogot átenged a LEI.net™-nek, hogy a Jogi személy nevében LEI-kódot igényeljen. A LEI megújítását kérelmező minden jogot átenged a LEI.net™ számára, hogy a Jogi személy nevében megújítsa a LEI-kódot. A LEI átruházás kérelmezője engedélyt ad a kezelésünkben lévő LEI átruházására. A LEI-átruházást kérelmező tudatában van annak, hogy a LEI-átruházás a LOU megváltozásával jár/járhat.

1.3.1

A kérelmező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LEI.net™ számára minden jogot megad a kiválasztott LOU feltételeinek aláírására. A RapidLEI szolgáltatási feltételei például a https://www.lei.net oldalon találhatók. A LOU-k szolgáltatási feltételei nagyon hasonlóak, mivel mind a GLEIF iránymutatásait követik.

1.4

A LEI.net™ a LEI regisztrációs folyamatot röviddel az ügyfél általi fizetés után kezdi meg. A kérelmező tudatában van annak, hogy kapcsolatba léphetnek vele, hogy nyújtson be egy felhatalmazó levelet (meghatalmazást) vagy bármilyen más bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a kérelmező jogosult a Jogi Személy nevében LEI-t igényelni. A kérelmező tisztában van azzal, hogy amennyiben ilyen felhatalmazás bemutatása nélkül kérik, a LEI.net™ nem tudja folytatni a kérelmet. Ha a kérelmező nem nyújt be ilyen dokumentumokat, a LEI.net™ fenntartja magának a jogot arra, hogy ne adjon ki semmilyen visszatérítést.

1.5

A LEI.net™ felkeresheti az ügyfelet a Jogi Személy bejegyzésére vonatkozó további bizonyító dokumentumok vagy a Jogi Személy képviseletére jogosult személy(ek) igazolására szolgáló dokumentumok benyújtása érdekében is. A kérelmező tisztában van azzal, hogy amennyiben ilyen dokumentumok bemutatására felszólítják, és nem kerülnek bemutatásra, a LEI.net™ nem tudja folytatni a kérelmet. Ha a kérelmező nem nyújt be ilyen dokumentumokat, a LEI.net™ fenntartja magának a jogot arra, hogy ne adjon ki semmilyen visszatérítést.

1.6

A LEI-kódot a kifizetést követően a lehető leghamarabb közöljük. A legtöbb esetben a LEI-kódot kevesebb mint 24 órán belül kiadják. Néhány ritka esetben azonban ez akár egy teljes hétig is eltarthat. A LEI megújítási vagy átutalási folyamat akár 7 napot is igénybe vehet. A LEI-kód kiadását vagy megújítását követően a kérelmező által megadott e-mail címre egy számlát tartalmazó e-mailt küldenek.

1.7

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat az adatok benyújtása és a kifizetés teljesítése után számít véglegesnek. Ha az ügyfél új LEI iránti kérelmet nyújtott be, vagy LEI megújítást vagy átvezetést rendelt meg, és az ügyfél elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket, a kérelem véglegesnek minősül, és az ügyfélnek nincs lehetősége a kérelem visszavonására. Ha a kérelmező elegendő információt adott meg a LEI megadásához, a folyamat nem állítható le, és a LEI-t kiállítják.

2.  Többéves szerződések  

Az ügyfelek kényelme érdekében a LEI.net™ lehetőséget kínál arra, hogy a megújítási díjat akár 5 évre előre befizessék.

2.1

Ha az ügyfél több évre vásárolta meg a LEI megújítási szolgáltatást, a LEI.net™ fedezi a megújítás költségeit a megvásárolt időszakra vonatkozóan, és évente megújítja a vállalat adatait a GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) adatbázisban a nyilvános cégnyilvántartásokban megadott adatok alapján. Az ügyfél elfogadja, hogy a jogi személy adatai automatikusan korrigálásra kerülnek a hivatalos cégbejegyzési dokumentumoknak megfelelően, amennyiben azok a GLEIF adatbázisban szereplő korábbi adatrekordokhoz képest megváltoztak.

2.2

Az ügyfél vállalja, hogy értesíti a LEI.net™-et, ha olyan adatokban történt változás, amelyek nem érvényesíthetők a nyilvános cégnyilvántartásokból (pl. 2. szintű adatok, amelyek az anyavállalat vagy a végső anyavállalat érvényesítésére szolgálnak).  A LEI.net™ ennek megfelelően módosítja az adatokat a vonatkozó LOU-n keresztül.

2.3

Ha az aláíró hatóság az automatikus megújítási időszak alatt megváltozik, a LEI.net™ új felhatalmazó levelet kér a megfelelő aláíró hatóságtól. Ha az ügyfél nem nyújtja be a megfelelő személy által aláírt felhatalmazó levelet, a LEI.net™ nem tudja folytatni az automatikus megújítást. A LEI megújítására akkor kerül sor, ha az ügyfél benyújtja a vállalat törvényes képviselője által kiállított felhatalmazó levelet, vagy igazolni tudja, hogy jogosult a felhatalmazási űrlap aláírására.

2.4

Ha 60 napon belül nem kerül bemutatásra a felhatalmazó levél, a LEI.net™ jogosult a többéves szerződést felmondani, és visszatérítésre nem kerül sor.

2.5

Ha az ügyfél LEI-jének többéves megújítását rendeli meg (pl. 5 éves LEI), és később kiderül, hogy már nincs szüksége aktív LEI-re, vagy át szeretné helyezni LEI-jét egy másik LEI-szolgáltatóhoz, akkor az áthelyezés lehetséges, de a többéves szerződés automatikusan megszűnik, és az ügyfél nem jogosult visszatérítésre.

2.6

Függetlenül attól, hogy az ügyfél több évre (2-5 évre) vásárolta meg a megújítási szolgáltatást, a LEI-adatok évente frissítésre kerülnek. Ezért a "NEXT RENEWAL DATE" a GLEIF adatbázisban általában a LEI kiadásának/utolsó megújításának időpontja + 365 nap, de soha nem több mint 425 nap a jövőben.

2.7

Azok az ügyfelek, akik a LEI regisztrációs szolgáltatást 1 évre rendelik meg, választhatják, hogy LEI-jük évente automatikusan megújuljon.

2.7.1

Ha az ügyfél a LEI automatikus éves megújítását választotta, a LEI "következő megújítási dátuma" előtt 60 nappal kerül felszámításra. A fizetést ugyanarról a számláról vonják le, amelyet az első fizetésnél is megadottak.

2.7.2

Az ügyfeleket e-mailben értesítjük a közelgő automatikus megújításról. A LEI-adataik módosításának benyújtására 5 nap áll rendelkezésükre, amennyiben bármi frissítésre szorul. Az 5 napos időszak után a LEI Register elindítja a megújítási folyamatot. A megújítási folyamat befejezését követően az ügyfelek egy végső visszaigazoló e-mailt kapnak a megújítási szolgáltatásról szóló végső számlával együtt.

3. Gyorsított szolgáltatás 

A gyorsított szolgáltatás csak új LEI-ügyfelek számára áll rendelkezésre. A Fast-track szolgáltatás olyan, a Companies House-nál bejegyzett jogi személyeket támogat, amelyek nem rendelkeznek 2. szintű adatokkal (szülői struktúra), illetve nem jelentenek ilyeneket. Ha az ügyfél jogosult a gyorsított eljárásra, a gyorsított eljárás opciót a fizetés előtt megjeleníti a rendszer. Ha nincs opció, akkor nem találtunk egyezést a jogalany nyilvántartási száma és a Companies House adatbázisa között, vagy a szülői struktúrát jelentették a kérelemben. Ebben az esetben a LEI kérelmet normál kérelemként kezeljük.

3.1

Ha a pénztár oldalon megjelenik a gyorsított eljárás opció, az többéves szerződések esetén ingyenes. Egyéves szerződések esetén a gyorsított szolgáltatásért 30 GBP felárat kell fizetni.

3.2

A LEI.net™ garantálja, hogy a gyorsított ügyfelei számára 3 órán belül új LEI-t biztosít.

3.3

Ha a LEI.net™ nem szállítja ki a LEI-t 3 órán belül, a gyorsított szolgáltatásért felszámított pótdíj visszatérítésre kerül. Mivel többéves szerződések esetén nem kérünk pótdíjat a gyorsított szolgáltatásért, többéves ügyfelek esetében nem kerül sor visszatérítésre.

3.4

A LEI.net™ ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a LEI-t az ígért határidőn belül rendelkezésre bocsássa.

4. Díjak és visszatérítési politika 

Az új LEI megrendelésének, a LEI átruházásának vagy megújításának díjai a weboldal „LEI költségek” szakaszában vagy ezen a linken találhatók.  A LEI.net™ jogosult 30 GBP visszatérítési díjat felszámítani visszatérítésenként. A gyorsított szolgáltatásért felszámított pótdíj 30 GBP.

4.1

A LEI.net™ jogosult megtagadni a visszatérítést, ha:

4.1.1

A vásárlás véglegesnek számít.

4.1.2

Az ügyfél átadja a LEI-t egy másik szolgáltatónak.

4.1.3

Az ügyfél a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem nyújtja be a meghatalmazás igazolását, a Jogi személy nyilvántartásba vételének igazolását vagy a LEI kiadásához/átruházásához vagy megújításához szükséges egyéb dokumentációt.

5. Irányadó jog 

A jelen megállapodásra, valamint az abból, annak tárgyából vagy létrejöttéből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) a német jog irányadó, és a német jog szerint kell értelmezni.

Végső feltételek

Az ügyfél teljes mértékben felelős minden olyan LEI számmal kapcsolatos tevékenységért, amely az általa képviselt jogi személyhez kapcsolódik. A LEI.net™ semmilyen módon nem vállal felelősséget a LEI-számokkal kapcsolatos esetleges károkért.

A LEI.net™ az ügyfél nevében LEI regisztrációs ügynökként működik, és együttműködik a GLEIF akkreditált LOU-kkal az ügyfeleik LEI-jének megrendelése, megújítása vagy átruházása érdekében.

A LEI.net™ fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Felhasználási feltételeket. Az aktuális Általános Szerződési Feltételeket ismertető dokumentum mindig megtalálható a weboldalon: www.lei.net.