Mi az a LEI?

A LEI-kód egyszerűbben fogalmazva

LEI – jogi személyek azonosító száma (Legal Entity Identification number).
Egyedi azonosító kód a pénzügyi piacokon (részvényekkel, kötvényekkel, határidős ügyletekkel, devizákkal stb.) kereskedő vállalatok számára.
Minden egyes, a pénzügyi piacokon végrehajtott tranzakció a LEI-számon keresztül kapcsolódik a kereskedési partnerhez.
A LEI-kódokat a szabályozó hatóságok használják a pénzügyi piacok ellenőrzésére.
A LEI-kódok összekötik a pénzügyi piacokat, a vállalatokat és a szabályozó hatóságokat.
A LEI-számokat a GLEIF által akkreditált LOU-k adják ki.
GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation (Globális Jogalany-azonosító Alapítvány).
LEI NÉLKÜL NINCS KERESKEDELEM.

A LEI-kód előnyei

Az ügyféladatok rögzítése valószínűleg a LEI-szám legnagyobb előnye. Korábban a személyazonosító igazolványokat kézzel kellett lemásolni és ellenőrizni a pontosságot, ami az időkhöz képest hosszadalmas folyamat volt. Ezenkívül rengeteg adatra volt szükség ahhoz, hogy egy készletvásárlás biztonságos útját biztosítsák. A LEI-számozás koncepciója a folyamat javulásához vezet. A különböző lépések digitalizálásának segítségével ma már csak egy kis online űrlapra van szükség. Hasonlóképpen, a cégadatok frissítése, bővítése és törlése ma már egy olyan funkcionális rendszer tárgyát képezi, amely jól lépést tud tartani a gyorsan fejlődő nemzetközi pénzügyi piacokkal.

A nyílt és átlátható adatok minimalizálják a nemzetközi pénzügyi tranzakciók kockázatát. Így könnyen láthatóvá válik, hogy ki a kereskedelmi partner és mit képvisel. Ez olyan biztonságot nyújt, amely a LEI-szám előtt ebben a formában nem létezett.

ALKALMAZÁS

A LEI-kód felépítése

A LEI-számot az ISO 17442 tanúsítványon keresztül szabványosítják. 20 számjegy és betűk kombinációjából áll.

1. LOU ID

2.0.0

3. Jogi személy azonosítója

4.rification ID

Az 1-4. számjegy mindig a LEI-t kibocsátó LOU azonosítóját jelzi.
Az 5-6. számjegy mindig 0 értékű.
A 7-18. számjegyek/betűk minden egyes jogalany esetében egyediek.
A 19-20. számjegyeket ellenőrzésre használják.

According to the standard, each LEI is associated with the following minimum information:

A jogi személy hivatalos neve, amely alatt a helyi nyilvántartásba bejegyezték.
A jogi személy bejegyzett címe.
A bejegyzés országa
Az ország névkódja és annak alosztályai.
Az első LEI hozzárendelésének dátuma; a LEI-információ utolsó frissítésének dátuma és adott esetben a lejárat dátuma.

A LEI-kódok a kapcsolatok kialakításáról szólnak!

A GLEIF célja, hogy világszerte egységes regisztrációs számrendszert hozzon létre minden vállalat számára. Ez olyan azonosítókat tartalmazna, amelyek szabványosított és magas színvonalú referenciaadatokat biztosítanának.

„Úgy véljük, hogy végső soron minden vállalkozás mögött identitásnak kell állnia. A LEI segít elérni ezt a célt.”

GLEIF – Globális Jogalany-azonosító Alapítvány.

1.2.3.4.
LOU ID
5.6.
0.0
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Entitás azonosító
19.20.
Ellenőrzési azonosító

Történelmi háttér

A LEI 2012-es bevezetése előtt már léteztek olyan számok, amelyek segítségével a hatóságok nyomon követhették a pénzátutalásokat. Ezek a számok azonban csak az adott ország saját határain belüli pénzátutalások nyomon követésére voltak alkalmasak, ami azt jelentette, hogy a nemzetközi pénzügyi tranzakciók kockázatértékelése csak korlátozott mértékben volt lehetséges. Az átláthatóság hiánya 2008-ban pénzügyi válsághoz vezetett, ezért a vezető ipari és feltörekvő országok a 2009 szeptemberében Pittsburghben tartott G20-csúcstalálkozón egységes és nemzetközi rendszer bevezetéséről döntöttek.

Ezt a Pénzügyi Stabilitási Tanács hajtotta végre, amelyet a néhány hónappal korábbi londoni találkozón hoztak létre. Ez a szervezet felügyeli a globális pénzügyi rendszert. 2014 júniusában a Pénzügyi Stabilitási Tanács nonprofit szervezetként létrehozta a GLEIF-et, amelynek feladata a LEI népszerűsítése. A GLEIF-en keresztül az üzletemberek, vállalatok és szervezetek hozzáférhetnek a globális LEI-indexhez. Ez a referenciaegységekre vonatkozó, kiváló minőségű adatok fontos forrása. Az adatokhoz való hozzáférés ingyenes. A GLEIF-et a LEI Szabályozási Felügyeleti Bizottság felügyeli, amelynek tagjai a világ minden tájáról érkeznek. Ennek megfelelően a GLEIF nem kötődik egyetlen államhoz sem.

ISO 17442

Az ISO 17442 szabvány olyan adatkészletet határoz meg, amellyel a jogi személy kétséget kizáróan azonosítható. Ezeket az adatokat minden kérelmezőnek meg kell adnia. Ezek az ún. 1. szintű adatok a következőket tartalmazzák:

-A jogi személy neve. Ennek meg kell felelnie a hivatalos névjegyzékeknek.

-A cím

-Az ország, amelyben a vállalatot alapították

-Az országnevek kódjai és adott esetben az alterületek kódjai.

-A LEI kiosztásának, az utolsó frissítésnek és a lejárat dátumát.

Az 1. szintű adatok így pontos információt nyújtanak a jogtulajdonosról.

A 2. szintű adatok a vállalatok közötti kapcsolatról nyújtanak információt. A 2. szintű adatokat csak azok a vállalatok nyújthatják be, amelyek anyavállalata leányvállalatainak pénzügyi kimutatásait egyetlen pénzügyi kimutatássá egyesíti (konszolidáció). A 2. szintű adatokat csak az anyavállalat és a leányvállalat legutóbbi közös pénzügyi kimutatásával együtt lehet benyújtani. Ezzel a vállalat megerősíti az anyavállalattal való vállalati kapcsolatot.

A MiFID II irányelv

A MiFID rövidítés a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv rövidítése. A rendelet célja a befektetők védelme, a nagyobb verseny lehetővé tétele és az európai pénzügyi piac harmonizálása. A MiFID I irányelv 2007. január 31-én lépett hatályba. Ez 2018. január 2-ig volt érvényes, amikor is az új MiFID II irányelv lépett a helyébe. A MiFIR kifejezés gyakran a MiFID-II-vel kapcsolatban jelenik meg. Gyakran a két kifejezést MiFID II/MiFIR egységként írják. A MiFIR a pénzügyi eszközök piacainak rövidítése. Ez a kapcsolódó rendelet.

Az új iránymutatások végrehajtása nagy kihívást jelentett a vállalatok számára. A 20 000 oldalas szabályrendszerrel való megismerkedés nem volt olyan feladat, amelyet egy délután alatt el lehetett végezni.

A rendeletek közül sok a magánügyfeleknek történő értékpapír-értékesítésre vonatkozik. A kereskedelmi ügyfelek esetében ez nem sokat számít. A MiFID II egyetlen jelentős hatása a LEI-számokra van. 2018. január 3-tól minden kereskedőnek, aki vállalkozóként értékpapírokkal kereskedik, rendelkeznie kell ezzel a számmal.