Välj en plan

Starter

0$ / 1 år

0$ / 1 år

Bestseller

0$ / 3 år

0$ / 1 år

Supersaver

0$ / 5 år

0$ / 1 år

Grundläggande information

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis inventore asperiores aspernatur fuga tempore atque nemo mollitia

Enhetens adress

Är adressen till huvudkontoret identisk med den juridiska adressen?

Ingen
Ja

Adress till huvudkontoret

Ägs företaget av ett annat företag?

Ingen
Ja

Konsoliderar moderbolaget sina finansiella rapporter/årsredovisningar?

Ingen
Ja

Är moderbolaget det slutliga konsoliderande moderbolaget?

Ingen
Ja

Moderbolag

Ingen
Ja

Ladda upp moderbolagets senaste koncernredovisning för att bevisa sambandet.

Skäl till att inga uppgifter lämnas

Ultimat moderbolag

Ingen
Ja

Ladda upp det primära moderbolagets senaste koncernredovisning för att bevisa förhållandet.

Skäl till att inga uppgifter lämnas

Sammanfattning

Utvald plan: Starter

Varaktighet: 1 år

Total kostnad: 865kr

Vad menas med förnyelse av LEI?

Det utfärdade LEI-numret är giltigt i exakt ett år. Det innebär att det måste förnyas exakt den dag då det förlorar sin giltighet. Om denna tidsfrist inte respekteras kommer ditt LEI-nummer att inaktiveras tills det förnyas. Denna förnyelseprocess är nödvändig för att se till att uppgifterna i den internationella LEI-databasen är uppdaterade så att transaktionerna på den globala finansmarknaden blir så öppna och säkra som möjligt.

Hur kan jag förnya ett LEI?

För att förnya ditt LEI-nummer behöver du bara fylla i formuläret. För detta krävs det befintliga LEI-numret eller företagets namn. Företagsinformation som har ändrats måste fyllas i på nytt här. Om du vill automatisera denna process kan du gärna titta på vårt abonnemangserbjudande på 3 eller 5 år.

Vi kan bara göra förnyelsen om ditt LIE-nummer förvaltas av oss. Om du för närvarande har en annan tjänsteleverantör använder du överföringsformuläret.

Vad menas med ett LEI-nummer?

Företagare kan använda ett LEI-nummer för att genomföra finansiella transaktioner. Alla nödvändiga uppgifter kan ses på grundval av LEI-numret, t.ex. av en affärspartner. Uppgifterna om alla innehavare av LEI-nummer registreras i en global databas (GLEIS). Denna är allmänt tillgänglig och ger en konkret förfrågan efter några minuter.

LEI-numret utfärdas av en transnationell institution som kallas GLEIF (Global Entitiy Identifier Foundation). Denna institution, som har funnits sedan 2014, har sitt säte i Basel. LOUS (Local Operation Units) och registreringsombud är anslutna till den. Företagaren kan ansöka om sitt LEI-nummer via dessa. Det är bara att fylla i formuläret och skicka in ansökningsformuläret. Du har möjlighet att välja mellan olika alternativ. Om du behöver LEI-numret i flera år kan du ansöka om en automatisk förnyelse i olika modeller direkt. Ett LEI-nummer är endast giltigt i ett år och måste därefter förnyas. Om du har ett avtal för flera år tar vi hand om förnyelsen.

Utfärdandet av ett LEI-nummer tar vanligtvis 24 timmar efter att vi har mottagit betalningen. Flera betalningsmetoder erbjuds för att göra behandlingsprocessen så smidig som möjligt.

Affärsmässiga fördelar med LEI-numret

Legal Entity Identifier-modellen har snabbt antagits av rättssystem runt om i världen och följer därför en internationellt standardiserad process. Med hjälp av metoden för digital registrering av företagaruppgifter kan till exempel banker mycket effektivare verifiera nödvändiga uppgifter för potentiella kunder, vilket avsevärt minskar den administrativa bördan i samband med detta. Detta förhindrar också att potentiella kunder går förlorade under insamlingsprocessen på grund av processens längd och komplexitet samt den information som de måste lämna vidare. På så sätt kan både ekonomiska förluster förhindras och onödiga administrativa kostnader minskas.

Det utbredda införandet av LEI leder till en betydande minskning av riskerna i samband med transaktioner på den globala finansmarknaden. Genom att använda ett företags information som genereras digitalt med hjälp av LEI-numret vet du vem du handlar med och vem som äger det. Genom att få tillgång till denna information kan du på ett tillförlitligt sätt bedöma risker och fatta välgrundade beslut.