Vad är LEI?

Grundläggande information

LEI – ett identifieringsnummer för juridiska enheter (Legal Entity Identifier). Ett unikt identifieringskod för företag som handlar på finansmarknaderna (med aktier, obligationer, terminer, valutahandel osv.). Varje transaktion som genomförs på finansmarknaderna är länkad till handelspartnern via ett LEI-nummer. LEI-koder används av regleringsmyndigheter för att övervaka finansmarknaderna. LEI-koder länkar samman finansmarknaderna, företagen och regleringsmyndigheterna. LEI-nummer utfärdas av GLEIF-ackrediterade LOU:er. GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation. INGEN HANDEL UTAN LEI.

Fördelarna med en LEI-kod

Insamling av kunddata är förmodligen den största fördelen med LEI-numret. Tidigare var man tvungen att manuellt kopiera ID-kort och kontrollera deras korrekthet, vilket var en tidskrävande process med tanke på tiderna. Dessutom behövdes mycket data för att säkerställa en säker väg för ett aktieköp. Konceptet med LEI-numrering leder till en förbättring av processen. Med hjälp av digitalisering av de olika stegen krävs idag endast ett litet onlineformulär. På samma sätt är uppdatering, förlängning och radering av företagsdata nu föremål för ett funktionellt system som kan hålla jämna steg väl med de snabbt utvecklande internationella finansmarknaderna.

Öppna och transparenta data minimerar risken för en internationell finanstransaktion. Detta gör det enkelt att se vem handelspartnern är och vad de representerar. Detta ger en säkerhet som inte fanns i denna form före LEI-numret.

Vill du köpa ett LEI-nummer?

Ditt registreringsnummer för juridisk person LEI i Sverige!

Strukturen av en LEI-kod

Ett LEI-nummer är standardiserat via ISO-certifikat 17442. Det består av en kombination av 20 siffror och bokstäver

1.2.3.4.
LOU ID
5.6.
0.0
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Enhetsidentifierare
19.20.
Verifierings-ID

Siffrorna 1-4 anger alltid ID för LOU som utfärdat LEI.

Siffrorna 5-6 har alltid värdet 0.

Siffror/bokstäver 7-18 är unika för varje enhet.

Siffrorna 19-20 används för verifiering.