Kontakta oss
Använd följande formulär för dina frågor. Vi svarar inom högst 2 timmar under våra öppettider.


  ISO 17442-standarden

  definierar en uppsättning attribut eller referensdata för juridiska personer, som är de viktigaste identifieringselementen. LEI-koden (Legal Entity Identifier) i sig är neutral, utan inbäddade underrättelse- eller landskoder som kan skapa onödig komplexitet för användarna.

  I ISO 17442-standarden anges vilka referensuppgifter som minst måste tillhandahållas för varje LEI. Dessa uppgifter kallas vanligtvis för nivå 1-data – vem är vem?

  Den juridiska enhetens officiella namn enligt de officiella registren. den juridiska enhetens registrerade adress.
  Den juridiska enhetens registrerade adress.
  Det land där den juridiska personen är registrerad.
  De koder som används för att representera namn på länder och deras underavdelningar.
  Datumet för den första LEI-tilldelningen, datumet för den senaste uppdateringen av LEI-informationen och utgångsdatumet, om tillämpligt.

  Koder för representation av namn på länder och deras underavdelningar.
  Datum för den första LEI-tilldelningen, datum för den senaste uppdateringen av LEI-informationen och, i förekommande fall, utgångsdatum.