Integritetspolicy

Allmänt meddelande och obligatorisk information

Utseende av det ansvariga organet

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

F.I.D. GmbH
företrädd av Raphael Mahir
Gabelsbergerstrasse 52
80333 Munich

Det ansvariga organet beslutar ensamt eller tillsammans med andra om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter eller liknande).

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt meddelande via e-post är tillräckligt för att återkalla samtycket. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av en överträdelse av dataskyddet. Den behöriga tillsynsmyndigheten i dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. På följande länk finns en förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part. Uppgifterna kommer att tillhandahållas i ett maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig person kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Rätt till information, rättelse, blockering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. I detta avseende och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via de kontaktalternativ som anges i avtrycket.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebär att uppgifter som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom adressraden ”https://” i din webbläsare och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Serverloggfiler

I serverloggfiler samlar leverantören av webbplatsen automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
Operativsystem som används
Hänvisande URL
Värdnamn på den dator som använder den
Tid för serverförfrågan
IP-adress
Det sker ingen sammanslagning av dessa uppgifter med andra datakällor. Grunden för databehandlingen är Art. 6 (1) lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Överföring av uppgifter vid ingåendet av avtalet om köp och leverans av varor.

Personuppgifter överförs endast till tredje part om det är nödvändigt för att avtalet ska kunna genomföras. Tredje parter kan till exempel vara betaltjänstleverantörer eller logistikföretag. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före ett avtal.

Kontaktformulär

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, lagras för att kunna behandla din förfrågan eller för att vara tillgängliga för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

De uppgifter som anges i kontaktformuläret behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post för att återkallelsen ska kunna ske. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller tills det inte längre finns något behov av att lagra uppgifterna. Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir oförändrade.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Det är små textfiler som din webbläsare lagrar på din terminal. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert.

Vissa cookies är ”sessionscookies”. Sådana cookies raderas av sig själva när webbläsarsessionen är avslutad. Andra cookies stannar däremot kvar på din terminal tills du själv raderar dem. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra att cookies sätts. Många webbläsare kan konfigureras så att de automatiskt raderar cookies när du stänger programmet. Om du inaktiverar cookies kan det leda till begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av cookies, som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. kundvagn), grundar sig på Art. 6 (1) lit. f DSGVO. I egenskap av operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfri och smidigt tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies sätts (t.ex. för analysfunktioner) behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Matomo (tidigare Piwik)

Vår webbplats använder webbanalystjänsten Matomo. Matomo är en lösning med öppen källkod.

Matomo använder ”cookies”. Dessa är små textfiler som din webbläsare lagrar på din terminal och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Information som genereras med hjälp av cookies om användningen av vår webbplats lagras på vår server. Före lagringen anonymiseras din IP-adress

Cookies från Matomo finns kvar på din terminal tills du raderar dem.

Inställningen av Matomo cookies baseras på Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av den anonymiserade analysen av användarnas beteende för att optimera både vår webbplats och, om nödvändigt, reklam.

Den information som lagras i Matomo-kakan om användningen av denna webbplats avslöjas inte. Du kan förhindra att din webbläsare ställer in cookies. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock begränsas till följd av detta.

Du kan avaktivera lagringen och användningen av dina uppgifter här. Din webbläsare ställer in en opt-out-cookie som förhindrar lagring av Matomo-användningsuppgifter. Om du raderar dina cookies kommer Matomos opt-out-cookie också att tas bort. När du besöker vår webbplats igen måste opt-out-cookien för att förhindra lagring och användning av dina uppgifter ställas in på nytt.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder tjänsten ”Google Analytics”, som erbjuds av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera användarnas användning av webbplatsen. Tjänsten använder ”cookies” – textfiler som lagras på din terminalutrustning. Den information som samlas in med hjälp av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsstater och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen av din IP-adress. Som en del av avtalet om beställningsdataavtal, som webbplatsens operatörer har ingått med Google Inc. använder den senare den insamlade informationen för att skapa en utvärdering av webbplatsens användning och webbplatsens aktivitet och tillhandahåller tjänster i samband med internetanvändning.

Du har möjlighet att förhindra att cookien lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det är inte garanterat att du kan få tillgång till alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookie

Dessutom kan du använda en plug-in för webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc. Följande länk leder dig till motsvarande plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Här hittar du mer information om hur Google Inc. använder data: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

PayPal

På vår webbplats kan du betala via PayPal. Leverantören av betalningstjänsten är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

När du betalar med PayPal överförs de betalningsuppgifter du anger till PayPal.

Överföringen av dina uppgifter till PayPal grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (samtycke) och art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (behandling för att fullgöra ett avtal). En återkallelse av ditt redan givna samtycke är möjlig när som helst. Tidigare databehandlingar förblir effektiva i händelse av en återkallelse.

Klarna

På vår webbplats kan du betala via Klarna. Leverantören av betaltjänsten är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

När du betalar med Klarna (Klarnas kassalösning) samlar Klarna in olika personuppgifter från dig. Mer information finns i Klarnas integritetspolicy på: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna använder cookies för att optimera Klarnas kassalösning. Denna optimering utgör ett legitimt intresse enligt Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din terminalenhet. Cookies från Klarna finns kvar på din slutenhet tills du raderar dem. Detaljer om användningen av Klarna-cookies finns på: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Överföringen av dina uppgifter till Klarna grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (samtycke) och art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (behandling för att fullgöra ett avtal). En återkallelse av ditt redan givna samtycke är möjlig när som helst. Tidigare databehandlingar förblir effektiva i händelse av en återkallelse

Omedelbar banköverföring

På vår webbplats kan du betala via ”Sofortüberweisung”. Leverantören av betalningstjänsten är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Med hjälp av förfarandet ”Sofortüberweisung” får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter.

När du betalar med Sofortüberweisung överförs din PIN-kod och TAN till Sofort GmbH. Betalningsleverantören loggar sedan in på ditt bankkonto online, kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo och gör överföringen. Detta följs av en omedelbar transaktionsbekräftelse. Din omsättning, kreditgränsen för din kontokredit och förekomsten av andra konton och deras saldon kontrolleras också automatiskt efter inloggningen.

Överföringen till Sofort GmbH omfattar förutom PIN- och TAN-koder även betalningsuppgifter och personuppgifter. Dina personuppgifter omfattar för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och vid behov andra uppgifter som krävs för betalningen. Det finns ett behov av denna dataöverföring för att fastställa din identitet utan tvivel och för att förhindra bedrägeriförsök.

Överföringen av dina uppgifter till Sofort GmbH grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (samtycke) och art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (behandling för att fullgöra ett avtal). En återkallelse av ditt redan givna samtycke är möjlig när som helst. Tidigare databehandlingar förblir effektiva i händelse av en återkallelse. Information om betalning med Sofortüberweisung finns på följande sidor: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

Twitter Plugin

På vår webbplats används funktioner i Twitter-tjänsten. Leverantören är Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

När du använder Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas webbplatser som du besöker till ditt Twitter-konto och publiceras i ditt Twitter-flöde. I samband med detta överförs uppgifter till Twitter. Vi har ingen kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Twitter använder dessa uppgifter. Närmare uppgifter finns i Twitters integritetspolicy: https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter: https://twitter.com/account/settings

Varaktighet för lagring av kunduppgifter

Om du blir kund hos oss gäller följande: Efter att avtalsförhållandet har upphört kommer vi att lagra de uppgifter som är relevanta för detta avtalsförhållande så länge som de lagstadgade lagringsskyldigheterna gäller och radera dem efter att de har upphört att gälla. Undantag är de personuppgifter som du lämnat, som vi lagrar i en databas och använder för att möjliggöra ytterligare beställningar från dig hos oss, tills du eller vi inte längre är intresserade av en fortsatt affärsrelation. Du kommer att informera oss om du inte längre är intresserad av en fortsatt affärsrelation med oss.