Villkor och bestämmelser

LEI-tjänsten tillhandahålls av F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH (LEI-nummer 98450069D77R7698B317). LEI.net är en LEI-registreringsagent. F.I.D.Firmeninformationsdienst GmbH verkar under varumärket LEI.net™.

1.  Processen för ny LEI, förnyelse eller överföring av LEI

1.1 För att ansöka om ett LEI-nummer/förnya ett befintligt nummer eller överföra ett LEI-nummer som förvaltas av oss, fyll i det relevanta ansökningsformuläret, skicka in dina uppgifter och betala för tjänsten med kreditkort, PayPal eller banköverförin

1.2. Den sökande samtycker till att han/hon genom att skicka in formuläret godkänner LEI.net™:s villkor och bestämmelser. Den sökande bekräftar att han/hon har full behörighet att ansöka om ett LEI-nummer för den juridiska personens räkning. Den sökande bekräftar att de inlämnade uppgifterna är korrekta och att han/hon är medveten om att hans/hennes kontaktuppgifter kan delas med LOU (Local Operating Unit). 

1.3 Den nya LEI-sökande ger LEI.net™ alla rättigheter att ansöka om en LEI-kod för den juridiska personens räkning. Den som ansöker om förnyelse av LEI ger LEI.net™ alla rättigheter att förnya en LEI-kod för den juridiska personens räkning. LEI-överföring Sökanden ger tillstånd att överföra LEI under vår förvaltning. Den som ansöker om överföring av LEI är medveten om att överföring av LEI innebär/kan innebära en ändring av LOU. 

1.3.1 Den sökande är medveten om och samtycker till att ge LEI.net™ alla rättigheter att underteckna villkoren i det valda LOU. Tjänstevillkoren för RapidLEI finns till exempel på https://www.lei.net. Tjänstevillkoren för de olika leverantörerna är mycket lika eftersom de alla följer GLEIF:s riktlinjer. 

1.4 .  LEI.net™ påbörjar LEI-registreringen strax efter att kunden har gjort betalningen. Den sökande är medveten om att han eller hon kan komma att kontaktas för att tillhandahålla en fullmakt (Letter of Authorisation) eller något annat bevis på att den sökande är behörig att ansöka om ett LEI för den juridiska personens räkning. Den sökande är medveten om att LEI.net™ inte kan gå vidare med ansökan om han eller hon blir tillfrågad och ingen sådan fullmakt uppvisas. Om den sökande inte tillhandahåller sådana dokument förbehåller sig LEI.net™ rätten att inte utfärda någon återbetalning.

1.5 LEI.net™ kan också kontakta kunden för att tillhandahålla ytterligare bevishandlingar om den juridiska enhetens registrering eller dokument som styrker den eller de personer som är behöriga att företräda den juridiska enheten. Den sökande är medveten om att LEI.net™ inte kan gå vidare med ansökan om han eller hon blir tillfrågad och inga sådana dokument uppvisas. Om den sökande inte tillhandahåller sådana dokument förbehåller sig LEI.net™ rätten att inte utfärda någon återbetalning.

1.6 LEI-koden kommer att tillhandahållas så snart som möjligt efter att betalningen har gjorts. I de flesta fall kommer LEI-koden att utfärdas inom 24 timmar. I vissa sällsynta fall kan det dock ta upp till en hel vecka. Processen för förnyelse eller överföring av LEI kan ta upp till sju dagar. När LEI-koden har utfärdats eller förnyats skickas ett e-postmeddelande med en faktura till den e-postadress som den sökande har angett.

1.7 Den sökande är medveten om och godkänner att ansökan kommer att räknas som slutgiltig när uppgifterna har lämnats in och betalningen har gjorts. Om kunden har lämnat in en ansökan om ett nytt LEI eller beställt en förnyelse eller överföring av LEI och kunden har accepterat villkoren, anses ansökan vara slutgiltig och det är inte möjligt för kunden att återkalla ansökan. Om sökanden har lämnat tillräckligt med information för att tillhandahålla LEI kan processen inte stoppas och LEI kommer att utfärdas.

2.    Fleråriga avtal

För att underlätta för kunderna erbjuder LEI.net™ möjligheten att förskottsbetala förnyelseavgiften i förväg för upp till fem år.

2.1 Om kunden har köpt LEI-förnyelsetjänsten för flera år kommer LEI.net™ att täcka förnyelsekostnaden för den köpta perioden och förnya företagets uppgifter i GLEIF-databasen (Global Legal Entity Identifier Foundation) årligen på grundval av de uppgifter som tillhandahålls i offentliga företagsregister. Kunden accepterar att uppgifterna om den juridiska enheten automatiskt korrigeras enligt de officiella registreringsdokumenten för enheten om de har ändrats jämfört med tidigare dataposter i GLEIF-databasen

2.2 Kunden samtycker till att meddela LEI.net™ om det har skett en förändring av uppgifter som inte kan valideras från offentliga företagsregister (t.ex. nivå 2-data som ska validera moderbolaget eller det yttersta moderbolaget).  LEI.net™ kommer att ändra uppgifterna i enlighet med detta genom relevant LOU. 

2.3 Om den undertecknande myndigheten har ändrats under den automatiska förnyelseperioden kommer LEI.net™ att begära ett nytt auktorisationsbrev från en relevant undertecknande myndighet. Om klienten inte tillhandahåller ett undertecknat fullmaktsbrev från den relevanta personen kan LEI.net™ inte fortsätta med den automatiska förnyelsen. LEI:n förnyas när kunden tillhandahåller ett fullmaktsbrev från företagets lagliga företrädare eller kan bevisa att han/hon är behörig att underteckna fullmaktsformuläret. 

2.4 Om inget godkännandebrev presenteras inom 60 dagar har LEI.net™ rätt att säga upp det fleråriga avtalet och ingen återbetalning kommer att ske. 

2.5 Om kunden beställer en flerårig förnyelse av sin LEI (t.ex. en 5-årig LEI) och senare upptäcker att han eller hon inte längre behöver en aktiv LEI eller vill överföra sin LEI till en annan LEI-tjänsteleverantör, är det möjligt att överföra den, men det fleråriga kontraktet kommer automatiskt att sägas upp och kunden är inte berättigad till återbetalning.

2.6. Oavsett om kunden har köpt förnyelsetjänsten för flera år (2-5) kommer LEI-uppgifter att uppdateras årligen. Därför är ”NEXT RENEWAL DATE” i GLEIF-databasen vanligtvis tidpunkten för utfärdandet av LEI/den senaste förnyelsen + 365 dagar, men aldrig mer än 425 dagar i framtiden. 

2.7. Kunder som beställer LEI-registreringstjänsten för ett år kan välja att få sitt LEI förnyat automatiskt varje år. 

2.7.1  Om en kund har valt automatisk årlig förnyelse av sin LEI kommer kunden att debiteras 60 dagar före LEI:s ”nästa förnyelsedatum”. Betalningen kommer att dras från samma konto som användes för den första betalningen. 

2.7.2 Kunderna kommer att informeras om den kommande automatiska förnyelsen via e-post. De kommer att ha fem dagar på sig för att lämna in ändringar i sina LEI-uppgifter om något behöver uppdateras. Efter femdagarsperioden kommer LEI Register att påbörja förnyelseprocessen. När förnyelseprocessen har slutförts kommer kunderna att få ett sista bekräftelsemail med den slutliga fakturan för förnyelsetjänsten.

3. Snabbtjänster

Snabbtjänsten är endast avsedd för nya LEI-kunder. Fast-track stöder juridiska enheter som är registrerade hos Companies House och som inte har eller rapporterar uppgifter på nivå 2 (föräldrastruktur). Om kunden uppfyller kraven för snabbspår kommer alternativet för snabbspår att presenteras före köpet. Om det inte finns något alternativ har vi inte hittat någon matchning mellan enhetens registreringsnummer och Companies House-databasen eller så har föräldrastrukturen rapporterats i ansökan. I detta fall kommer LEI-ansökan att behandlas som en vanlig ansökan.

3.1 Om alternativet snabbspår visas på kassasidan är det gratis för fleråriga avtal. För ettåriga avtal debiteras en extra avgift på 30 GBP för snabbspårningstjänsten. 

3.2 LEI.net™ garanterar att tillhandahålla ett nytt LEI inom 3 timmar för snabbrelaterade kunder. 

3.3 Om LEI.net™ inte lyckas leverera LEI inom 3 timmar återbetalas tilläggsavgiften för snabbspårningstjänsten. Eftersom vi inte begär någon tilläggsavgift för snabbspårstjänsten för fleråriga avtal kommer inga återbetalningar att utfärdas för fleråriga kunder. 

3.4 LEI.net™ kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla LEI inom den utlovade tidsramen. 

4. Avgifter och återbetalningspolicy

Avgifter för att beställa en ny LEI, överföra en LEI eller förnya en LEI hittar du i avsnittet ”LEI Cost” på den här webbsidan eller via den här länken.  LEI.net™ har rätt att ta ut en återbetalningsavgift på 30 GBP per återbetalning. Tilläggsavgift för snabbspårningstjänst är 30 GBP. 

4.1 LEI.net™ har rätt att neka återbetalning om:

4.1.1 Köpet har räknats som slutgiltigt.

4.1.2 Kunden överför LEI till en annan tjänsteleverantör. 

4.1.3. Kunden underlåter att lämna in bevis på tillstånd, bevis på registrering av juridisk enhet eller annan dokumentation som krävs för att utfärda/överföra eller förnya LEI inom 60 dagar efter det att ansökan har lämnats in.   

5. Tillämplig lag

Detta avtal och alla tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess föremål eller utformning ska regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag.

Slutliga villkor

 Kunden är helt ansvarig för all LEI-nummerrelaterad verksamhet som är kopplad till den juridiska enhet som de representerar. LEI.net™ är inte på något sätt ansvarig för eventuella skador i samband med LEI-nummer.

LEI.net™ fungerar som LEI-registreringsagent i kundens namn och samarbetar med de GLEIF-ackrediterade LOU:erna för att beställa, förnya eller överföra LEI:er för sina kunder.

LEI.net™ förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina villkor. Ett dokument med de aktuella villkoren finns alltid på webbplatsen: www.lei.net.