Välj en plan

Starter

0$ / 1 år

0$ / 1 år

Bestseller

0$ / 3 år

0$ / 1 år

Supersaver

0$ / 5 år

0$ / 1 år

Grundläggande information

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis inventore asperiores aspernatur fuga tempore atque nemo mollitia

Enhetens adress

Är adressen till huvudkontoret identisk med den juridiska adressen?

Ingen
Ja

Adress till huvudkontoret

Ägs företaget av ett annat företag?

Ingen
Ja

Konsoliderar moderbolaget sina finansiella rapporter/årsredovisningar?

Ingen
Ja

Är moderbolaget det slutliga konsoliderande moderbolaget?

Ingen
Ja

Moderbolag

Ingen
Ja

Ladda upp moderbolagets senaste koncernredovisning för att bevisa sambandet.

Skäl till att inga uppgifter lämnas

Ultimat moderbolag

Ingen
Ja

Ladda upp det primära moderbolagets senaste koncernredovisning för att bevisa förhållandet.

Skäl till att inga uppgifter lämnas

Sammanfattning

Utvald plan: Starter

Varaktighet: 1 år

Total kostnad: 865kr

Vad står förkortningen LEI för?

LEI är en akronym för Legal Entity Identifier. Den kan användas för att enkelt identifiera alla kommersiella deltagare i en finansiell transaktion. Det är en tjugosiffrig kombination av bokstäver och siffror som kan användas för att utan tvekan identifiera innehavaren.

Vem behöver ett LEI?

Varje deltagare i en finansiell transaktion behöver ett LEI-nummer. Detta gäller särskilt följande:

1.Företag, dotterbolag och filialer

2.Icke vinstdrivande organisationer

3.Stiftelser och fonder

4.Myndigheter och offentliga institutioner

5.Enskilda firmor

Hur ansöker man om ett LEI?

Som registreringsombud tar vi hand om att skaffa ditt LEI. För att göra detta behöver du bara välja ett paket som passar dig, fylla i formuläret med den information som krävs för LEI-ansökan och ange betalningsmetod. Vi ansöker om LEI åt dig hos vårt samarbetande LOU och skickar LEI-numret till dig via e-post inom några ögonblick.

Vem kan ansöka om ett LEI?

I princip kan en LEI endast sökas av juridiska personer, men inte av privatpersoner. Endast de personer kan ansöka om ett LEI som har tillstånd att utföra finansiella transaktioner för företagets räkning enligt den landspecifika lagstiftningen.

Vilka uppgifter/dokument behövs för att ansöka om LEI?

I de flesta fall registreras bolaget hos registratordomstolen. Om så inte är fallet krävs en registreringshandling från skattemyndigheten. Dessutom är de uppgifter som vi begär i vår blankett nödvändiga för ansökan.

Vad händer om du inte kan tillhandahålla den information du behöver?

I så fall är du välkommen att kontakta vårt supportteam på telefon 0(89) 614215110 eller via e-post info@fid.de. Våra supportmedarbetare hjälper dig gärna med ansökningsprocessen och svarar på allmänna frågor om LEI.